Aan de Stroom

kleuter- en lagere school

Eerste resultaten staalnames PFOS op Linkeroever

Beste ouder Afgelopen week nam een extern en onafhankelijk bureau, in opdracht van de stad Antwerpen, op vier plaatsen bodemstalen op Linkeroever en onderzocht deze op de aanwezigheid van PFOS. Er werden ook stalen genomen op een braakliggend terrein naast onze school. De bodemsaneringsnorm werd er niet overschreden.

Ook op de andere locaties die in woon- of recreatiegebied liggen, werd de bodemsaneringsnorm niet overschreden. Er zijn hier dus geen aanwijzingen dat er zich een probleem stelt voor de volksgezondheid. Enkel aan de grens van de werfzone van de Oosterweelverbinding, ter hoogte van de voormalige parking van het natuurgebied Sint-Annabos, werd de bodemsaneringsnorm overschreden.

De stad zal samen met OVAM op korte termijn verder bodemonderzoek uitvoeren. Zo wordt de mogelijke aanwezigheid van PFOS gedetailleerder in kaart gebracht.

Meer informatie over PFOS en de voorzorgsmaatregelen vind je op www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling. Het gedetailleerde rapport van de stad Antwerpen over de eerste staalnames vind je op www.antwerpen.be via de zoekterm ‘bodemstalen’.

Met vriendelijke groeten,

Directie van de school

donderdag 1 juli 2021