Academie Wilrijk

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Afwezigheden

Afwezigheid van een leerling

Verwittig de academie steeds over je afwezigheid.
Leerlingen Beeld sturen een mailtje naar hun leerkracht. Hier vind je de contactgegevens van de leerkrachten.
Leerlingen Muziek of Woord sturen een mailtje naar afwezigheden.academie.wilrijk@stedelijkonderwijs.be

Je mailtje moet volgende info bevatten:

 • Naam van de leerling
 • Datum van de afwezigheid
 • Reden van afwezigheid
 • Wettigingsdocument (zie hieronder)

Gewettigd afwezig
Een leerling kan om verschillende redenen verhinderd zijn om de les bij te wonen.
Hieronder lees je de redenen die een afwezigheid wettigen. Mail ons steeds het wettigingsdocument door.

 • Ziekte: 
  Wettigingsdocument: Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen zelf een schriftelijke verantwoording bezorgen aan de academie voor een ééndagsafwezigheid wegens ziekte. Dat kan 4 keer per schooljaar.
  Voor langere of veelvuldige afwezigheden is een medisch attest nodig.
   
 • Schoolverplichtingen:
  Wettigingsdocument: mededeling (brief/e-mail) of attest van de school; uitnodiging voor deelname aan de school- of academieraad; verklaring van de ouders of leerling
   
 • Beroepsverplichtingen:
  Wettigingsdocument: mededeling (brief/e-mail) of attest van de werkgever; werkrooster van het personeelslid, verklaring van de leerling
   
 • Begrafenis of huwelijk van een naaste (iemand die onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant):
  Wettigingsdocument: officieel document zoals een overlijdensbrief of attest van de gemeente; verklaring van de ouders of leerling
   
 • Feestdagen van de religie of levensbeschouwing:
  Wettigingsdocument: verklaring van de ouders 
   
 • Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank:
  Wettigingsdocument: officieel document; dagvaarding of proces-verbaal van de oproeping
   
 • Maatregelen van de bijzondere jeugdzorg of jeugdbescherming:
  Wettigingsdocument: officieel document
   
 • Familieraad:
  Wettigingsdocument: officieel document, zoals een attest van het vredegerecht
   
 • Actieve deelname aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte of als topsporter met een A- of B-statuut: 
  Wettigingsdocument: attest topsportstatuut A of B; attest van de betrokken sportvereniging
   
 • Actieve deelname aan een culturele manifestatie als lid van een amateurkunstenvereniging of als leerling met een topkunstenstatuut A of B voor het betrokken schooljaar:
  Wettigingsdocument: attest topkunstenstatuut A of B; verklaring van de amateurkunstenvereniging, uitnodiging van de culturele manifestatie 
   
 • Deelname aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs:
  Wettigingsdocument: attest van de Examencommissie
   
 • Afwezigheid door zwangerschap: minimum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 14 weken na de bevalling, met een maximum van 15 weken:
  Wettigingsdocument: medisch attest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum
   
 • Orde- of tuchtmaatregel binnen de academie:
  Wettigingsdocument: mededeling, beslissing of attest van de onderwijsinstelling
   
 • Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders:
  Wettigingsdocument: officieel document; ondertekende verklaring van één van de ouders
   
 • Deelname aan een oudercontact, schoolraad of academieraad:
  Wettigingsdocument: uitnodiging oudercontact; uitnodiging ouderraad

Opgelet!

Je mag maximum drie keer per schooljaar een schriftelijke verwittiging gebruiken als gewettigde afwezigheid voor bv. vervoersproblemen, ziekte van ouder, scoutsweekend, etc.
Je mag maximum 4 keer per jaar een ééndagsafwezigheid door ziekte wettigen met een eigen verklaring.

Heb je meer dan een derde van de lessen niet bijgewoond zonder dat de afwezigheid gewettigd was of heb je meer dan drie lesweken na elkaar geen enkele les bijgewoond zonder wettiging, dan kan je van overheidswege geschrapt worden als leerling. Je kan in dat geval ook niet slagen voor je jaar.
 

Afwezigheid van een leerkracht

De academie verwittigt de ouders of leerling per sms wanneer een leerkracht afwezig is. Op deze manier is iedereen op een minumum van tijd op de hoogte.