Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Afwezigheden

Afwezigheid van een leerling

Verwittig het secretariaat of de leerkracht bij ziekte of afwezigheid. 

Gewettigd afwezig​

Je kan om verschillende redenen verhinderd zijn om de les bij te wonen. Heel wat afwezigheden kunnen gewettigd worden.

De meest voorkomende gewettigde afwezigheden:

  • Ziekte: Ben je ziek? Bezorg dan bij voorkeur een medisch attest aan de academie, want dan ben je gewettigd afwezig.
  • Afwezigheid gewettigd door de academie: De academie kan per vak tot 3 keer een afwezigheid wettigen, bijvoorbeeld bij ziekte zonder medisch attest, of een afwezigheid omwille van een activiteit met de jeugdbeweging. Breng zeker een briefje mee met de reden van de afwezigheid
  • Afwezig wegens schoolverplichtingen: Je kan een afwezigheid wettigen met een attest dat aantoont dat je omwille van een schoolactiviteit afwezig was.
  • Afwezig wegens beroepsverplichtingen: Een attest dat aantoont dat je omwille van beroepsredenen niet aanwezig was, kan een afwezigheid wettigen.

Wanneer ben je ongewettigd afwezig?

Ben je zonder geldige reden afwezig of heb je geen geldig afwezigheidsattest, dan zal de academie dit registreren als een ongewettigde afwezigheid.

Heb je meer dan een derde van de lessen niet bijgewoond zonder dat de afwezigheid gewettigd was, dan kan je van overheidswege geschrapt worden als leerling. Je bent in het geval van meer dan een derde ongewettigde afwezigheid ook niet geslaagd voor je jaar.  

 

Afwezigheid van een leerkracht

De academie verwittigt de ouders of leerling per sms wanneer een leerkracht afwezig is. Op deze manier is iedereen op een minumum van tijd op de hoogte.