Academie Wilrijk

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Feedback, evaluatie en oudercontacten in de woordafdeling

Cyclus

2e graad:

 • Open les voor ouders (begin oktober)
 • Oudercontact (eind december)
 • Toonmoment Woordpool (februari)
 • Tussentijdse evaluatiefiche (maart)
 • Klasexamens en eindproeven (juni)
 • Evaluatiefiches einde schooljaar (eind juni)
   

3e graad 12-14 jaar:

 • Toonmoment Woordpool (februari)
 • Tussentijdse evaluatiefiche (maart)
 • Klasexamens en eindproeven 3.3 (eind mei)
 • Evaluatiefiches einde schooljaar (juni)
   

3e graad 15+ en 4e graad:

 • Persoonlijke intake/oriëntering voor nieuwe leerlingen (juni en september)
 • Woordpool (februari)
 • Klasexamens en eindproeven 3.3 en 4.3 (eind mei - juni)
 • Evaluatiefiches einde schooljaar (juni)

 

Woordpool

Tijdens Woordpool ontmoeten leerlingen van verschillende klassen elkaar. Gedurende een week toont elke woordklas kort (10 minuten) waar ze mee bezig zijn. Toeschouwers krijgen een inkijk in het proces. Het publiek bestaat uit andere klassen en ouders en sympathisanten. 

In de eerste les na Woordpool wordt ruimschoots de tijd genomen voor feedback. De neerslag is ook te vinden in de halfjaarlijkse evaluatiefiche.

 

Klasexamens en eindegraadsproeven

Eindegraadsleerlingen en 2e jaars specialisatie spelen voor publiek en externe jury.
Alle andere leerlingen stellen op het einde van schooljaar in klasverband iets voor.

Ook hier wordt naderhand ruimschoots tijd genomen voor feedback. De neerslag van de feedback is te vinden in de evaluatiefiche.

 

Principes van evaluatie

Voedend
Elke evaluatie versterkt de goesting om zich verder artistiek en veelzijdig te ontwikkelen.
Evaluaties bieden voeding om een volgende stap in de eigen ontwikkeling te zetten. 

Veelzijdig
Evaluaties geven feedback over de competenties verbonden aan alle rollen:  vakmanschap, kunstenaar, onderzoeker, samenspeler en performer. Ze worden verwoord met  aandacht voor het unieke van elke leerling. 

Voortdurend
Leerlingen krijgen een gevarieerd palet aan kansen om te tonen wat ze kunnen:  verschillende momenten, verschillende vormen, verschillende actoren. 

Veeleisend
Evaluaties stimuleren leerlingen om de eigen grenzen te verleggen. Zowel kwaliteiten als  werkpunten worden benoemd.