Academie Wilrijk

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Lessenrooster mozaïek

Alle lessenroosters zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 
Alle leerjaren zijn op alle lesmomenten welkom. 

Het mozaïekatelier bevindt zich in lokaal -1.5 (verdieping -1). 

 

5-jarig traject & Specialisatie: 2 lesmomenten per week (naar keuze)

 
Vrijdag Zaterdag
13:00-16:30 uur 9:00-12:30 uur
17:30-21:00 uur  
   

Cross-Over: 1 lesmoment per week (naar keuze)

Vrijdag Zaterdag
13:00-16:30 uur 9:00-12:30 uur
17:30-21:00 uur