Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Pendels basisscholen en buitenschoolse opvang

 

Kinderen van de Wilrijkse basisscholen Ieperman, St. Ursula en De Ark worden door de school of de buitenschoolse opvang na school naar de academie gebracht. Je leest er hieronder meer over. 

Belangrijk: 

  • kinderen worden met de pendels naar de academie gebracht, maar niet door de pendels afgehaald van de academie
  • de pendels kunnen enkel gebruikt worden voor de lessen die op het uur van de pendel beginnen. Er is geen toezicht tussen de pendels en de lessen die later beginnen. Voorbeeld: als uw kind meekomt met de pendel van 16 uur en pas les zou hebben om 16u30, is er geen toezicht tussen 16 en 16u30. 
  • kinderen die niet ingeschreven zijn voor de pendels, worden niet naar de academie gebracht
  • als een leerkracht van de academie ziek is en op dagen waarop de academie gesloten is, blijft het kind op school (als ze ingeschreven zijn voor de pendels door Ieperman of De Ark) of in de IBO (als ze ingeschreven zijn voor de pendel van de IBO). Ouders krijgen een SMS van de academie als er een leerkracht ziek is. De academie verwittigt de school of de IBO om te melden dat het kind niet naar de academie komt. 
  • is je kind ziek op de dag dat het naar de academie moet? Verwittig dan de leerkracht van de academie. Voor kinderen die meekomen met de pendel van de Ark, laat je via info@academiewilrijk.be weten dat je kind die dag niet meekomt met de pendel. Voor kinderen die meekomen met de pendel van Ieperman of IBO, verwittig je zelf Ieperman of IBO. 

Klik onderaan deze pagina voor de pendel van je keuze.