Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Pendels basisscholen en buitenschoolse opvang

WILRIJK

Kinderen van de basisscholen Ieperman, St. Ursula en De Ark worden door de school of de buitenschoolse opvang na school naar de academie gebracht. Je leest er hieronder meer over. 

Belangrijk: 

  • kinderen worden met de pendels naar de academie gebracht, maar niet door de pendels afgehaald van de academie
  • kinderen die niet ingeschreven zijn voor de pendels, worden niet naar de academie gebracht
  • als een leerkracht van de academie ziek is en op dagen waarop de academie gesloten is, blijft het kind op school (als ze ingeschreven zijn voor de pendels door Ieperman of De Ark) of in de IBO (als ze ingeschreven zijn voor de pendel van de IBO). Ouders krijgen een SMS van de academie als er een leerkracht ziek is. De academie verwittigt de school of de IBO om te melden dat het kind niet naar de academie komt. 
  • is je kind ziek op de dag dat het naar de academie moet? Verwittig dan de leerkracht van de academie. Voor kinderen die meekomen met de pendel van de Ark, laat je via info@academiewilrijk.be weten dat je kind die dag niet meekomt met de pendel. Voor kinderen die meekomen met de pendel van Ieperman of IBO, verwittig je zelf Ieperman of IBO. 

Klik onderaan deze pagina voor de pendel van je keuze. 
 

AARTSELAAR 

Kinderen die in de buitenschoolse opvang Robbedoes of Kwabbernoot zitten, worden voor zover de werking het toelaat, door Robbedoes naar de academie gebracht. De afspraken hierover worden rechtstreeks tussen Robbedoes en ouders gemaakt. 
Kinderen die zelfstandig genoeg zijn, mogen alleen van Robbedoes naar de academie stappen. Laat dit dan wel per briefje weten aan Robbedoes.

Kinderen die in basisschool Cade zitten en direct na schooltijd les op de academie hebben, worden door een leerkracht van Cade tot aan de academie begeleid. 

Lees in de bijlage onderaan deze pagina ook de afspraken bij afwezigheid van een leerkracht in Aartselaar ('Noodopvang Aartselaar').