Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Pendels basisscholen

WILRIJK

Kinderen van de basisscholen Ieperman, St. Ursula en De Ark worden door de school of de buitenschoolse opvang na school naar de academie gebracht. Je leest er hieronder meer over. 

Belangrijk: 

  • kinderen worden met de pendels naar de academie gebracht, maar niet door de pendels afgehaald van de academie
  • kinderen die niet ingeschreven zijn voor de pendels, worden niet naar de academie gebracht
  • als een leerkracht van de academie ziek is en op dagen waarop de academie gesloten is, blijft het kind op school (als ze ingeschreven zijn voor de pendels door Ieperman of De Ark) of in de IBO (als ze ingeschreven zijn voor de pendel van de IBO)

Klik hieronder voor de pendel van je keuze. 
 

AARTSELAAR 

Kinderen die in de buitenschoolse opvang Robbedoes zitten, worden voor zover de werking het toelaat, door Robbedoes naar de academie gebracht. De afspraken hierover worden rechtstreeks tussen Robbedoes en ouders gemaakt. 
Kinderen die zelfstandig genoeg zijn, mogen alleen van Robbedoes naar de academie stappen. Laat dit dan wel per briefje weten aan Robbedoes.