Academie Wilrijk

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Uitbreidingstraject

In academie Wilrijk willen we kinderen en jongeren met uitzonderlijk talent alle kansen geven om hun talent te ontwikkelen en eventueel door te stromen naar het hoger kunstonderwijs. We voorzien aparte opleidingsprogramma’s per graad en zetten in op het vroeg detecteren van de noden.

Het uitbreidingstraject wordt opgemaakt op individuele basis, in samenspraak met de directie. In het startgesprek worden heldere doelen en verwachtingen omschreven per schooljaar. Aan het einde van het schooljaar wordt het opleidingsprogramma geëvalueerd en bijgestuurd.

We leggen geen vast opleidingsprogramma vast zodat we volledig op maat van de leerling kunnen werken. We sluiten daarbij niet uit dat er op termijn gemeenschappelijke vakken of verwachtingen gecreëerd zullen worden in het kader van talentontwikkeling.

 

Mogelijkheden voor uitbreiding:

2de graad

 • versneld traject muziekatelier: De leerling slaat één of meerdere jaren over op basis van verworven competenties. De leerling krijgt de kans om zelfstandig leerstof in te studeren en hierover een proef af te leggen.
 • uitbreiding lestijd instrument
 • uitbreiding vakkenpakket: Afhankelijk van de leervraag en interesse van de leerling kan de opleiding in de 2de graad aangevuld worden met elk vak uit de 3de en 4de graad.

3de graad

 • uitbreiding lestijd instrument
 • muzieklab pro (klassiek): De leerling volgt het muzieklab pro waarin praktijk, theorie en gehoor verder uitgediept en verbreed worden.
 • Advanced music lab (jazz-pop-rock): De leerling volgt Advanced Music Lab waarin improvisatie, harmonie en ritme uitgediept worden.
 • groepsmusiceren: De leerling krijgt de mogelijkheid om kamermuziek te volgen of een andere vorm van groepsmusiceren die aansluit bij het leertraject van de leerling.
 • uitbreiding vakkenpakket: Afhankelijk van de leervraag en interesse van de leerling kan de opleiding aangevuld worden met elk vak uit de 3de en 4de graad.

4de graad

 • uitbreiding vakkenpakket: Afhankelijk van de leervraag en interesse van de leerling kan de opleiding aangevuld worden met elk vak uit de 4de graad.
 • uitbreiding van het vakkenpakket met de kortlopende studierichting specialisatie.
 • uitbreiding van het vakkenpakket met het traject Jong Conservatorium 

Interesse? Neem contact op met je instrumentleerkracht of de artistiek directeur (wouter.aerts@so.antwerpen.be)