Alberreke

kleuter- en lagere school

Over ons

Alberreke, een warme plek waar je blijft ontdekken!

Alberreke is een school met een hart. Diversiteit, geborgenheid, weerbaarheid, openheid en betrokkenheid staan centraal. Deze waarden geven richting aan hoe onze leerlingen, leerkrachten en ouders dagelijks met elkaar omgaan. Ons Alberreke herinnert ons bovendien aan dit waardekader:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk kind heeft zijn eigenheid, we willen het geven waar het recht op heeft: kwalitatief onderwijs op maat in een taalrijke omgeving. Met Alberreke als veilige thuishaven en vanuit de leefwereld van het kind, verkennen we samen de stad en stap voor stap ook de wereld. We focussen ons op wat iedereen verbindt. Die notie van verbondenheid is belangrijk, want zo leren kinderen samenleven over de grenzen van verschillen heen.

Alberreke wil kinderen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat gaat veel verder dan kennis doorgeven en vaardigheden aanleren. Ons team streeft naar een totale persoonlijkheidsontwikkeling en helpt kinderen te reflecteren over hun sterktes, uitdagingen, interesses en dromen. Naast de nodige kennis en referentiekaders, verwerven kinderen ook vaardigheden, attitudes, vertrouwen en durf.