Alberreke

kleuter- en lagere school

Schooltijden en te laat komen

Afbeelding met uurweergave in digitale versie

Kom op tijd! 

Als je kind te laat komt, stoort dat de klaswerking en de andere leerlingen. Kom daarom a.u.b. op tijd.

Komt je kind toch te laat? Laat hem of haar dan altijd eerst langs het secretariaat komen.

  • Je maakt het je kind gemakkelijk door een briefje mee te geven met de reden waarom je kind te laat op school is.
  • Uiteraard maken wij een verschil tussen 'eens te laat komen' en 'veel te laat komen'.
  • Bij veelvuldig te laat komen ondernemen we acties. 
  • Bij echte volhouders kan een orde- en tuchtprocedure opgestart worden.