Apenstaartjes

kleuter- en lagere school

Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De school van uw kind maakt, samen met nog 17 andere stedelijke scholen deel uit van Scholengemeenschap West. Elke Scholengemeenschap heeft een schoolraad.
In Schoolraad West zitten 5 verkozen ouders, 2 verkozen leerkrachten en 2 gecoöpteerden.

Waarom bestaat de schoolraad?

De schoolraad spreekt namens de ouders en de leerkrachten met het schoolbestuur. De Minister van Onderwijs heeft ons het recht gegeven informatie op te vragen bij het schoolbestuur en voorstellen te doen.
Het schoolbestuur is verplicht om naar ons advies te luisteren.

Wat doet de schoolraad niet!

•Wij zijn geen rechtbank.
•Meningsverschillen met leerkrachten of directie kunnen wij niet oplossen.
•Aangelegenheden die de privacy van kinderen, ouders of leerkrachten of andere personeelsleden van de Lerende Stad raken mogen wij niet behandelen.
•Problemen aan de bevoegde instanties signaleren kunnen wij eventueel wel doen.

Wat doet de schoolraad dan wel!

Wij doen voorstellen in verband met de werking van de Scholengemeenschap.
Zo hebben wij al gepraat over:
•de organisatie van de weekverblijven (bos- en zeeklassen)
•de regeling van het schoolzwemmen
•hoeveel de ouders aan de school moeten betalen.
•de toestand van de gebouwen.
•problemen eigen aan een bepaalde school
Ouders of leerkrachten mogen altijd contact opnemen met ons.

De maandelijkse vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Elke aanwezige mag het woord voeren.

Voor meer info: http://www.stedelijkonderwijs.be/schoolraadwest