Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Job of stage bij ons?

Onze leerlingen versterken en motiveren zodat ze hun plek in deze grootstedelijke context vinden en de stad van morgen mee vorm kunnen geven. Dat is waar onze schoolteams dagelijks voor gaan. Om het onderwijs van de 21ste eeuw een boost te geven en onze leerlingen optimaal te begeleiden in de ontdekkingstocht naar hun talent, zetten we in op cocreatie. De inbreng van stagiair(e)s uit de lerarenopleidingstartende leerkrachten en ervaren collega's vinden we van cruciaal belang om de vinger aan de pols te houden en nieuwe pistes te verkennen. Daarom hebben we leerpunten voor toekomstige, startende en ervaren leerkrachten uitgebouwd. 

Wat zijn leerpunten?

Leerpunten zijn basisscholen met schoolteams die aan vernieuwende school- en klaspraktijken werken en een leeromgeving stimuleren. Ervaren leerkrachten delen er hun expertise en goede praktijken met toekomstige leerkrachten en collega's. Op die manier ontstaat er een leernetwerk dat studenten uit de lerarenopleiding, starters en al meer ervaren leerkrachten ondersteunt en versterkt. Onze eigen Pedagogische Begeleiding begeleidt deze drie doelgroepen in elke fase van hun loopbaan via ondersteuning op maat van de leerkracht en de school, projecten met externe partners en een gevarieerd nascholingsaanbod.