Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Job of stage bij ons?

Onze leerlingen versterken en motiveren zodat ze hun plek in deze grootstedelijke context vinden en de stad van morgen mee vorm kunnen geven. Dat is waar onze schoolteams dagelijks voor gaan. Om het onderwijs van de 21ste eeuw een boost te geven en onze leerlingen optimaal te begeleiden in de ontdekkingstocht naar hun talent, zetten we in op cocreatie. De inbreng van studenten uit de lerarenopleiding, startende leerkrachten en ervaren collega's vinden we van cruciaal belang om de vinger aan de pols te houden en nieuwe pistes te verkennen. Daarom hebben we leerpunten voor toekomstige, startende en ervaren leerkrachten uitgebouwd. 

Wat zijn leerpunten?

Leerpunten bestaan uit basisscholen met schoolteams die aan vernieuwende school- en klaspraktijken werken. Ervaren leerkrachten delen er hun expertise en goede praktijken met toekomstige leerkrachten en collega's. Op die manier ontstaat er een leernetwerk dat studenten uit de lerarenopleiding, starters en al meer ervaren leerkrachten ondersteunt en versterkt. Ons eigen pedagogisch team begeleidt deze drie doelgroepen in elke fase van hun loopbaan via ondersteuning op maat van de leerkracht en de school, projecten met externe partners en een gevarieerd nascholingsaanbod. 

Straffe stagiair(e)s

Samen met de lerarenopleiding van Artesis Plantijn Hogeschool en stedelijke basisschool De Wereldreiziger bouwden we in 2016 het Werkplektraject uit. De laatstejaarsstudenten kregen in 2016-2017 de kans om een intensieve en unieke stage te lopen. Gedurende één schooljaar draaiden deze stagiair(e)s drie dagen per week mee met het schoolteam. Van klasopdrachten en oudercontacten tot personeelsvergaderingen en het organiseren van uitstappen. Ze kregen de nodige ondersteuning van hun stagedocent uit de lerarenopleiding, én werden ook begeleid door de directie en mentor(-en) in de school. 

Op het einde van dit Werkplektraject zijn deze stagiair(e)s al méér dan een startende leerkracht. Studenten kunnen ook in 2017-2018 een keuze maken uit zeven leerpunten, waarvan vijf lagere scholen en twee kleuterscholen. 

Ben je benieuwd naar de ervaringen van studenten uit de lerarenopleiding die het traject 2016-2017 liepen in stedelijke basisschool De Wereldreiziger? Ontmoet onze straffe stagiaires via hun blog en interviews. Drie gezichten, drie verhalen over de eerste keer lesgeven. Eén brok aan motivatie.

Sterke starters 

Je weg vinden binnen het Stedelijk Onderwijs? Je hart een keertje luchten of op zoek naar tips? Voor startende leerkrachten voorzien we een sterk uitgebouwde aanvangsbegeleiding. Ons pedagogisch team staat klaar om alle starters drie jaar lang intensief te ondersteunen op de klasvloer. Op die manier willen we de kloof tussen opleiding en werken in onze stedelijke scholen opvangen en een open leerklimaat creëren voor starters. Sterke starters moeten zich immers goed voelen in wat ze doen. Via begeleiding en feedback versterken we hun zelfvertrouwen. Ons doel is elke leerkracht laten schitteren. Binnenkort zal je in interviews kunnen kennismaken met onze starters en lees je hoe intervisies, werkwinkels of workshops bijdragen tot hun persoonlijke en professionele groei. 

Succesvolle schoolteams

In onze 72 scholen bruist het van goesting, talent, leergierigheid en ambitie. Succesvolle schoolteams zetten hun klasdeuren regelmatig open voor collega-leerkrachten en lichten hun goede praktijken toe. Zo krijgen leerkrachten de kans om buiten de muren van hun eigen school te treden en te leren. Allerlei thema's komen tijdens kijkbezoeken aan bod: zorg, anderstalige nieuwkomers, wereldoriëntatie, Bodymap, internationale projecten, zelfstandig leren...noem maar op! Natuurlijk worden er ook jaarlijks diverse nascholingen aangeboden. Ook over deze succesvolle schoolteams is een pagina in de maak. Wordt vervolgd...

 

Zin om bij ons aan de slag te gaan? Dat kan! 

Ga op zoek naar vacatures.

 

Drie gezichten, drie verhalen over de eerste keer lesgeven. Eén brok aan motivatie.

Lees er alles over in hun blog en enkele interviews.