Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Sociaal Economische Status

Wat is SES?

Kleuters poseren voor de foto

Het SES-beleid baseert zich op de Sociaal-Economische status van de gezinnen van de leerlingen. 

Dit aanbod zorgt ervoor dat alle leerlingen dezelfde mogelijkheden krijgen. Het gaat uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegen en geeft daarom speciale aandacht aan kinderen uit kansarme gezinnen.

Op basis van bepaalde criteria kunnen scholen aanspraak maken op extra middelen: 

  • thuistaal niet-Nederlands
  • opleidingsniveau van de moeder
  • schooltoelage

SES-lestijden zullen dus toegekend worden vanaf de eerste leerling. De herberekening van deze lestijden zal jaarlijks gebeuren.

Meer informatie over SES vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.