Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Waar staan we voor?

Op maat talenten ontwikkelen

Onze schoolteams hebben oog voor elk kind. Je kind krijgt begeleiding op maat, zowel op verstandelijk als op sociaal en emotioneel vlak. De leerkrachten gaan samen met de kinderen op ontdekkingsreis naar hun talent en interesse. 
 
Alle scholen van het stedelijk basisonderwijs werken competentie- en talentontwikkelend. We bereiden je kind voor op complexe situaties waarin het later terecht zal komen. 
 
charlotte, De Tandem
Kom meer te weten over basisschool De Tandem

 


Iedereen gezond

We vinden het belangrijk om je kind gezond te leren eten. Zo moet jij, als ouder, deze strijd niet alleen aangaan. Heel wat stedelijke scholen geven via Tutti Frutti één keer per week gratis fruit aan de kinderen. Snoep wordt in de kleuter- en lagere scholen niet toegelaten.
Elke stedelijke kleuterschool of lagere school heeft zo zijn eigen gezondheidsbeleid.
 

Hilde, Kosmos
Meer over kleuter- en lagere school Kosmos
 


Wereldburgers

Onze scholen brengen de buurt en de wereld in de school. Je kind leert omgaan met zichzelf, anderen en de wereld en komt zo in contact met diversiteit, solidariteit, gelijke kansen en meertaligheid. Wij gaan voor kwalitatief onderwijs voor iedereen, en dat betekent dat we van al onze leerlingen wereldburgers willen maken die openstaan voor elkaar en wederzijds respect hoog in het vaandel dragen.

dewereldreiziger
Kom meer te weten over basisschool De Wereldreiziger

 


Groene vingers

We leren je kind duurzaam om te gaan met onze planeet. Meer dan 80% van onze scholen hebben een milieulabel. Ofwel zijn ze een MOS-school (Milieuzorg Op School) ofwel een Ecoschool. Het principe is hetzelfde: ze werken aan het milieu door bijvoorbeeld op water te besparen, te sorteren, te recycleren…
 
Volgende kleuterscholen en lagere scholen zijn volledig doordrongen van het milieu: Kosmos, Omnimundo, Prins Dries of de energiecoole scholen.

De vlinderboom
Neem een kijkje op de website van De Vlinderboom

 


Samen school maken

We vinden het belangrijk dat jij, als ouder, ook mee school maakt en helpt om de school zo goed mogelijk te laten draaien. Dat kan via de ouderverenigingouderraad of de schoolraad.
 
ouder De Octopus
Meer over De Octopus

 


Bewegen, bewegen en bewegen

Kinderen die veel bewegen, presteren beter. Daarom zetten we kinderen aan het bewegen via bewegingstussendoortjes, dans, sport, yoga...
 
Kleuter- en lagere school Optimist, Sportomundo, Prins Dries, Studio Dynamo en De Vlinderboom zetten specifiek in op beweging.

juf Katrien, Studio Dynamo
Leer de kleuterschool en lagere school van Studio Dynamo beter kennen

 


Methodes

Elk school gaat op een eigen manier te werk. Sommige scholen volgen een specifieke methodiek, zoals Dalton, of werken met de talentenarchipel.
 
Onze Daltonscholen zijn Kleine Muze en De Kleurenboom.

Groene Eilandje en De Sterrenkijker werken met de talentenarchipel.

Farah, De Kleine Muze
Neem een kijkje op de website van Kleine Muze

 


Creativiteit omarmen

Creativiteit is niet enkel een kunst. Je kind is even creatief als een ander. Doorheen alle vakken laten we kinderen hun creativiteit gebruiken om te exploreren, dingen anders te bekijken, oplossingsgericht te denken...
Via Louiza, Musica en Crea 16 zijn de koplopers wat betreft creativiteit.

Wim Jonkers, Crea 16

Meer over basisschool Crea 16

 


Toekomstgericht

Techniek, wetenschappen en digitale media zijn niet meer weg te denken. Daarom gaan de leerkrachten op deze vlakken met je kind aan de slag.
Met het
robotica-project bereiden we kinderen voor op een toekomst waar robots een grote rol zullen spelen.

Jens, De Luchtballon
Meer over basisschool De Luchtballon

 


Zeg nee tegen pesten

Onze scholen pakken pesten structureel aan. Ze leren kinderen elkaar te begrijpen en met elkaar te praten.
 
Alle stedelijke basisscholen hebben een uitgewerkt pestbeleid.

pesten_HetBaronneke
Klik door naar de website van Het Baronneke

 


Taal

We willen dat alle kinderen de Nederlandse taal goed beheersen. Daarom zetten we in op taal. Communiceren is de basis van alles.
Een aantal van onze scholen zoals Kleine Wereld en Omnimundo leggen een grote focus bij lezen met onder andere het 'Lezen IS Top' (LIST) project.

leerling De Vlinders
Meer over kleuter- en lagere school De Vlinders

 


Projecten

We laten kinderen een onderwerp of thema over een langere periode uitdiepen, met de klas, het leerjaar of de school. Je kind gaat actief aan de slag, werkt samen met anderen en leert bij op verschillende leergebieden.

Guy, De Kleine Wereld
Meer over kleuter- en lagere school Kleine Wereld

 


Zorg voor iedereen

Elk kind heeft recht op gelijke onderwijskansen. Onze scholen komen tegemoet aan de verschillen tussen de kinderen. Elk schoolteam zorgt ervoor dat je kind de kans krijgt zich op elk vlak volledig te ontwikkelen.

Noeska, Omnimunco
Meer over kleuter- en lagere school Omnimundo