Crea 16

kleuterschool en lagere school

Kleuterschool

kpa

Kpa met juf Patsy

Kpb wordt later dit schooljaar opgestart 

K1a

K1a met juf Tine

k1b

K1b met juf Jessica

K2a

K2a met juf Lio

K2bb

K2b met juf Karo

k3a

K3a met juf Wendy & juf Lene

K3B

K3b met juf Caroline