De Bever

kleuter- en lagere school

Basisschool De Bever

Een toffe buurtschool in Deurne

Elk van ons is een bever

Een bever is een zorgzaam dier. Bevers zorgen voor hun familie, vriendjes, juffen en meesters, maar ook voor alle anderen die op hun pad komen.

Bevers zijn sociaal en vijanden hebben ze niet. Iedereen is welkom in onze beverburcht!

Een veilige beverburcht in een uitdagende omgeving

Onze school is een veilige beverburcht. Zorg en veiligheid staan centraal en stimuleren het leren en zelfvertrouwen van de kinderen. In alle geborgenheid ontwikkelen onze kinderen hun persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, attitudes, talenten en interesses. Deze voedingsbodem hebben ze namelijk nodig om op avontuur te trekken en te durven experimenteren.

Verbindende communicatie en betrokkenheid

Dammen bouwen met buurtorganisaties doen we in De Bever maar al te graag, want zo ontmoeten we nieuwe mensen en ontdekken we andere oorden. Onze dammen verbinden ons ook met elkaar. Zo zorgen we als Beverteam niet alleen voor de leerlingen en voor elkaar, maar ook voor de ouders.

Via laagdrempelige acties willen we ouders betrekken bij onze school. We maken graag samen met de ouders school. Hiervoor roepen we de expertise in van externe partners. Tijdens overleg met de oudergroep wisselen we van gedachten over bepaalde thema’s en werken we projecten uit. We luisteren naar de ouders en trachten onze schoolwerking hierop af te stemmen. Diversiteit, daar kennen wij alles van. Verbindende communicatie, dialoog, betrokkenheid en participatie zijn daarom de kernbegrippen van onze ouder-school-relatie.

Een bever zit niet stil

Er valt altijd wel wat te bouwen. Zo bouwt ons Beverteam samen met leerlingen, ouders en buurtorganisaties ook blijvend aan onze school. We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs. Dat doen we door te vernieuwen en zelf regelmatig bij te leren van anderen. We houden van uitdagingen maar bewaken daarbij onze solide burcht.

Elke bever beweegt en leert op zijn eigen tempo maar ook met en door anderen.

Elke leerling en elk ontwikkelingsproces is uniek. Aandacht voor de individuele eigenschappen en gelijke kansen kenmerken het proces. Van eindtermen behalen, creatief denken tot het aanleren van attitudes. Ons team begeleidt elke leerling en leert hem of haar ‘stretchen’ op eigen tempo en binnen de mogelijkheden. Diversiteit is de realiteit, de gemiddelde leerling bestaat niet. In onze school weten we hoe we met die diversiteit moeten omgaan. We ondersteunen en dagen uit.

Het stretchen begint vanuit de bewustwording van het eigen lichaam. Gezondheid en beweging staan centraal. De groene avontuurlijke buitenruimte, een uitgewerkt programma binnen de lessen Lichamelijke Opvoeding en vaste bewegingsactiviteiten stimuleren het leerproces.

Teamspirit, respect en solidariteit zijn hierbij belangrijke waarden die we de leerlingen aanleren. We engageren ons ook om, samen met Buurtsport, de leerlingen naschoolse sporten aan te bieden in de school. Zowel de leerstof, de aandacht voor persoonlijkheid, vaardigheden en attitudes als beweging vormen de bouwstenen waarmee de leerlingen later in de samenleving hun dromen kunnen uitbouwen.

  • Inschrijvingen
  • Schoolreglement
  • Voor- en naschoolse opvang