De Bever

kleuter- en lagere school

Participatie

ouders

De school ziet de ouders als volwaardige gesprekspartner. Ouders kunnen met hun vragen steeds in de school terecht. Openheid en transparantie tussen de school en de ouders worden nagestreefd.