De Evenaar

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Ons schoolreglement is een aanvulling op het algemene schoolreglement van het kleuter- en lager onderwijs. Hier vind je het algemene schoolreglement van het kleuteronderwijs en van het lager onderwijs!

Hieronder vind je onze schooleigen aanvullingen op het schoolreglement.

Het PPSOA geeft de fundamentele uitgangspunten van het Stedelijk Onderwijs weer. Ouders die hun kind inschrijven, aanvaarden het PPSOA. De tekst werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 april 2007. Over de inhoud is geen discussie mogelijk.
Het PPSOA samengevat:
Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt aan alle kinderen maximale kansen en stimuli zodat ze zich kunnen ontwikkelen op geestelijk en lichamelijk vlak. Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen streeft ernaar de leerlingen op te voeden tot zelfstandige, creatieve en kritische mensen, die in een sfeer van respect en verdraagzaamheid kunnen samenleven.