De Horizon

kleuter- en lagere school

LIST: Lezen IS Top!

Lezen doe je het liefst in een boek dat je zelf hebt gekozen.
Zo lees je wat je interesseert en kan je helemaal geboeid raken door het verhaal of door het onderwerp. Dit zet je aan om nóg meer te lezen.
Hoe meer je leest, hoe beter je leest.

Onze missie op school is om kinderen leesplezier te laten krijgen, zodat ze zelf naar boeken grijpen.
Lezen is top!

We leggen de focus op motivatie in plaats van op leesmoeilijkheden.
Het doel van het leesonderwijs is het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier.

Er zijn drie programma's: voorbereidend lezen (derde kleuterklas), aanvankelijk lezen (eerste en tweede leerjaar) en vloeiend lezen (de andere leerjaren).
Dit om in de derde graad hard te kunnen inzetten op leesstrategieën. Dit doen we onder andere via Nieuwsbegrip, waar kinderen lezen over de actualiteit.

Het LIST Project

In het LIST-project lezen de kinderen in duo's samen hardop in zelfgekozen boeken. Dit lezen noemen we hommelen.
Als dat vlot genoeg gaat, gaan de kinderen naar de stilleesgroep, waar ze in stilte kunnen lezen in een knusse leeshoek.

Hoe gaat het in zijn werk?

De opbouw van een LIST-les:

 • Een LIST-les duurt 35 minuten en volgt steeds deze opzet:
 • We starten met een mini-les door de leerkracht (5 minuten).
  Voorlezen, spreken over leesbeleving (Hoe kies ik een boek , Wat doet een boek met me?), een specifiek 'leesdoel' behandelen (bv. wie is de hoofdpersoon, wat wil de schrijver van het boek vertellen?), ...
 • Dan gaan de kinderen 'hommelen' of stillezen, afhankelijk van hun groep.
  De kinderen hebben een bakje met 2 zelfgekozen boeken. Zu kunnen ze, als een boek uit is, meteen het volgende boek lezen.
  Er wordt ononderbroken gelezen gedurende 20 minuten.
  De leerkracht leest ook, of ondersteunt leerlingen die moeilijk aan het lezen raken.
 • Dan eindigt de les met een gezamenlijke afsluiting (10 minuten).
  Vanuit de mini-les en de boeken die kinderen lezen volgt een gesprek, een boekreclame, zelfevaluatie, ...

Elke klas heeft een uitgebreide collectie boeken en we gaan ook regelmatig met de kinderen naar de bibliotheek. Zo leren we de leerlingen bewust boeken kiezen.