De Horizon

kleuter- en lagere school

Onze school

De Horizon: kijk ver, droom oneindig!

De Horizon is een gezellige buurtschool waar iedereen welkom is.

Samenwerking
We werken nauw samen met de ouders via een geëngageerde moedergroep en vadergroep. Samenwerking is belangrijk, want je kan veel leren van elkaar. Daarom werken we in de kleuterschool met leefgroepen. Er gaat veel aandacht naar groepswerk en klasdoorbrekende projecten.

Breed aanbod en differentiatie 
Kinderen krijgen een breed aanbod. Elk kind is uniek en krijgt zorg of uitdaging op zijn of haar maat. Niet alleen kennis is belangrijk, maar ook het aanleren van vaardigheden en attitudes.