De Horizon

kleuter- en lagere school

Visie van de kleuterschool

 • Met het oog op de totaalontwikkeling van het kind werken we met gemengde leeftijdsgroepen.
  Binnen deze groep werken we vooral in kleine groep en creëren we meer interactie om de taalontwikkeling, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te stimuleren.
 • We werken projectmatig en vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen.
  Door onder andere brainstormen, kringgesprekken,…. krijgen ze kansen om thema’s en activiteiten mee te kiezen. 
 • We streven ernaar de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het klasgebeuren.
 • Aan de hand van een gedifferentieerd aanbod, leren de kleuters begeleid zelfstandig werken, met de leerkracht in de rol van coach
 • Ieder kind kan op eigen tempo zijn talenten ontplooien, waardoor het zelfvertrouwen groeit.
 • We vinden het belangrijk om samen met de kinderen te reflecteren, het proces is hierbij minstens even belangrijk als het product.
 • Klasdoorbrekend werken is een verrijking. Het versterkt het leren van elkaar en biedt hen extra uitdagingen.
 • Door regelmatige overlegmomenten bewaken we de continuïteit doorheen de kleuterschool. 
 • De leerkrachten volgen regelmatig nascholingen, doen intervisies, kijken over het muurtje,… om zich verder te professionaliseren.

De leerkracht maakt het verschil!