De Horizon

kleuter- en lagere school

Lagere school

Het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar zijn elke dag hard in de weer om kennis, vaardigheden en attitudes bij te leren.
Tijdens het schooljaar zijn er verschillende klasdoorbrekende projecten, waar de  kinderen van verschillende klassen met elkaar samenwerken aan een gemeenschappelijk project.
We werken tijdens de lessen vaak in niveaugroepen, ondersteund door de zorgleerkrachten, om zo onderwijs op maat van elk kind aan te bieden.
De kinderen zitten niet altijd in de klas, maar gaan ook geregeld doelgericht op uitstap om de zaken écht te zien, mee te maken, te beleven. De Horizon zet in op werkelijkheidsgericht onderwijs.
Dit werkelijkheidsgericht onderwijs zetten we door in onze lessen.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van onze klaswerking.