De Horizon

kleuter- en lagere school

Lagere school

Het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar zijn elke dag hard in de weer om kennis, vaardigheden en attitudes bij te leren.
Tijdens het schooljaar zijn er verschillende klasdoorbrekende projecten, waar de  kinderen van verschillende klassen met elkaar samenwerken aan een gemeenschappelijk project.
We werken tijdens de lessen vaak in niveaugroepen, ondersteund door de zorgleerkrachten, om zo onderwijs op maat van het kind aan te bieden.
De kinderen zitten niet altijd in de klas, maar gaan ook geregeld doelgericht op uitstap om de zaken écht te zien, mee te maken, te beleven. De Horizon zet in op werkelijkheidsgericht onderwijs.
Dit werkelijkheidsgericht onderwijs zetten we door in onze lessen.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van onze klaswerking.

 

In de school zetten we hard in op lezen.
Elke dag na de speeltijd wordt er tien minuutjes gelzen in de hele school 
Elke klas beschikt over een klasbib. We hebben op school ook een schoolbib, waar kinderen leuke boeken kunnen kiezen om te lezen.
Zo is er de leuke secties 'Akelig braaf en lekker stout', 'Tijdzappen', 'Piraten', 'Superhelden', ...
We doen ook leesprojecten, zoals tijdens de voorleesweek.

We willen de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen en de leerlingen leren plannen.
Daarom hebben we het zelfstandig werk in de vorm van takenborden of contractwerk uitgewerkt in de ganse school.
De leerlingen leren hier al mee omgaan in de kleuterschool en dit wordt opgebouwd naar contractwerk in het zesde leerjaar.
De leerlingen krijgen eerst een instructie van de taken. De taken worden overlopen. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag.
Ze krijgen taken op hun maat.
Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben kunnen hierdoor gericht worden begeleid en leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen die ook.
De leerlingen kunnen hulp vragen door een stokje met hun naam bij de leerkracht te leggen. Zo kunnen ze ook omgaan met uitgestelde aandacht én krijgen de leerlingen die ook.