De Kangoeroe

kleuter- en lagere school

2de kleuterklas

1. Dagverloop

Kleuters komen samen met mama of papa naar de klas.
Bij het binnenkomen, gaan de kleuters naar de kapstok waar ze hun jas weghangen en hun boekentas zetten ze op het rekje. Brooddozen, fruitdoosjes en drinkbusjes worden samen met mama en papa in de juiste bak gelegd. De juf helpt hier indien nodig. Kleuters nemen afscheid van mama en papa en mogen al even spelen in de klas.

Daarna komen we samen in de zithoek voor het onthaal. 
We zingen en dansen op ons ‘Goedemorgenlied’ en hangen ons kaartje met kenteken aan het bord.

Dan beginnen we aan onze dag- en weerkalender. Nadien voorzien we nog wat tijd voor een kringgesprek waarbij de kleuters vrij mogen vertellen of waarbij ze vertellen over een onderwerp dat aansluit bij het thema. 
Soms wordt dit kringgesprek vervangen door een waarneming, een kringspel, een korte impressie om het thema of het aanbod van de dag in te leiden, …

Na het ochtendritueel kunnen de kleuters kiezen uit verschillende activiteiten. 
Er is meestal één activiteit die begeleid wordt. Daarnaast zijn er nog een aantal nevenactiviteiten in de hoekjes.

Naargelang het thema worden de hoeken aangepast en uitgebreid zodat het spel leuk en aantrekkelijk blijft. 

De juf probeert de kleuters zowel bij de begeleide activiteiten als in de hoekjes te stimuleren.

Na al dat spelen is het tijd voor het fruit- en drankmoment. De kleuters nemen hun doosje met fruit uit de fruitdoos en hun drinkbus met water. Daarna nemen ze plaats aan de tafel. De juf helpt de kleuters indien nodig maar stimuleert de kleuters tot zelfstandigheid. We proberen dit moment zo rustig en gezellig mogelijk te maken. Op de achtergrond speelt dan meestal ook een rustig muziekje. 
 

Daarna gaan we samen naar het toilet en maken we ons klaar voor de speeltijd. De kleuters proberen zelfstandig hun jas, sjaal, handschoenen, … aan te doen. De juf helpt hier weer waar nodig.

Na de speeltijd krijgen de kleuters de kans om verder te spelen in de hoeken, een bepaalde activiteit af te werken of wordt er een nieuwe activiteit opgestart. Zo komen er doorheen het schooljaar allerlei activiteiten aan bod die de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren. Wanneer de kleuters de juf het opruimlied horen zingen weten ze dat het tijd is om te stoppen met spelen. In alle hoeken hangen pictogrammen en foto’s die de kleuters helpen bij het opruimen. Ze tonen waar het speelgoed ligt zodat de kleuters goed weten waar alles moet opgeborgen worden. De juf helpt ook mee bij het opruimen want bij deze jonge kleuters is het niet altijd evident om alles zelfstandig op te ruimen.

De voormiddag wordt klassikaal afgerond met een verhaal, een liedje of een versje, een poppenspel, een kringspel, … Deze korte activiteiten geven de kleuters de kans om terug tot rust te komen.

Daarna maken we ons klaar om onze boterhammetjes op te eten.Na de boterhammen spelen we buiten.

In de namiddag drinken we eerst nog van ons drinkbusje en dan komen we terug samen in de zithoek voor een kort onthaal. Zo voelen de kleuters zich terug op hun gemak en geborgen.
Daarna wordt het vrij spel opgestart. Net zoals in de voormiddag worden er weer een aantal activiteiten aangeboden waaruit de kleuters kunnen kiezen vb. een beeldende expressie, een gezelschapsspel, een taalaanbod, een wiskundige activiteit, … Ook de andere hoeken zijn allemaal open. 

Ook het einde van de dag wordt klassikaal afgesloten met een verhaal, een bewegingsmomentje, een taalactiviteit, …

Daarna maken we ons klaar om naar huis te gaan. De kleuters doen hun jas aan en nemen hun boekentas mee. 
 

2. Wat leert uw kleuter in de klas?

Taal- en spraakontwikkeling

In onze klas luisteren wij naar verhaaltjes, leren versjes, doen wij taalspelletjes en zoveel meer.

Wiskundige initiatie

Wij leren al spelend met wiskundige begrippen omgaan zonder te vertellen dat wij leren tellen of rekenen.

Muzische vorming – Motorische vaardigheden

Wij zingen liedjes, luisteren naar muziek, doen bewegingslesjes op muziek, ritmiek, dansen, enz…  Wij gaan ook turnen bij juf Vera.

Ook onze fijne motoriek oefenen wij heel veel, wij tekenen, schilderen, stempelen, tamponeren, prikken, knippen plakken en nog veel meer.

Socio- emotionele vaardigheden

We leren samen spelen en omgaan met elkaar.

Zelfredzaamheid

We leren ons jasje zelf aandoen, onze turnpantoffeltjes zelf aandoen, onze schoenen na de turnles terug aandoen, zelfstandig naar het toilet gaan, enz…

 

3. Bewegingsopvoeding

Zwemmen

Vanaf de 3de kleuterklas gaan de kinderen om de 14 dagen zwemmen.

Het zwemmen wordt gratis aangeboden in onze school.

Meebrengen: zwemkledij en 2 handdoeken in een zwemzakje.

Lichamelijk opvoeding

Twee keer per week turnen al onze kinderen.

Meebrengen: vanaf de 2de kleuterklas: witte turnpantoffels in een turnzakje.

 

4. Zorgjuf

Elke klas krijgt een aantal uren zorg. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

- de zorgjuf komt een paar kinderen uit de klas halen om extra oefeningen te  maken (dit kunnen zowel sterke als minder sterke kinderen zijn)
- de zorgjuf blijft in de klas en de klasleerkracht neemt enkele kinderen mee
- de zorgjuf geeft mee ondersteuning in de klas

 

5. Afspraken

Afzetten

De kleuters worden aan de klasdeur afgezet. De ouders maken samen met hun kind hun boekentas leeg. Juiste spulletjes in de juiste mand.

Afscheid nemen

Ouders voelen zich vaak schuldig wanneer ze afscheid moeten nemen van hun wenend kind. We hebben echter de ervaring dat, zodra de ouder uit het beeld is, het huilen ophoudt en het kind interesse in zijn nieuwe omgeving gaat tonen. We vinden het belangrijk dat je tijdig en duidelijk afscheid neemt.

Op tijd komen

Zorg ervoor dat uw kind steeds tijdig op school is. 8u45.

Bent u te laat, dan komt u binnen langs de inkom aan de Ruggeveldlaan en meldt u zich aan op het secretariaat.

Deze kinderen worden naar de klas gebracht door een leerkracht, een secretariaatsmedewerker of de directie. Ouders kunnen hun kinderen dan niet zelf naar de klas brengen.

Afhalen

Je komt je kind afhalen aan de klasdeur.

Indien je kleuter een keer door iemand anders wordt afgehaald, informeer het kind dan duidelijk en geef het ook door aan de juf. Je kleuter mag pas vertrekken als de juf een mama/papa/oma/... ziet.

Wat moet er in de boekentas

In onze schooltas zit een brooddoos met boterhammetjes, een fruitdoosje met fruit en een drinkbus met water.

 

Onze klaspop: Nellie en Cezar 

Verjaardagen

Jarige kleuters brengen een cake mee naar school die we samen met onze vriendjes en vriendinnetjes van de klas kunnen opeten!

Hulp van ouders

Ouders worden bij ons op school af en toe gevraagd om deel te nemen aan activiteiten of  om te helpen als extra begeleiding op uitstap. 

Kriebelteam

Wij proberen het luizen- en netenprobleem in onze school  onder controle te houden dankzij regelmatige controle door het ‘kriebelteam’. Het kriebelteam is een vaste ploeg van geëngageerde ouders die na elke schoolvakantie alle kinderen komen nazien. Indien we bij uw kind luizen en/of neten vinden, dan zal u een brief meekrijgen met de vraag tot onmiddellijke behandeling.

 

6. Communicatie

Maandkalender:

Hierop zal u terugvinden:

data van uitstappen/activiteiten

jarigen van de maand

thema’s van de maand

Mededelingenbord:

Berichten van de week

E-mail-adres juf:

Juf Cindy: Cindy.daggelinckx@so.antwerpen.be

Juf Sandy: Sandy.Verbeeck@so.antwerpen.be

 

7. Oudercontacten

In de kleuterschool zijn er 3 oudercontacten voorzien:

september: infoavond

november : eerste oudercontact

mei: tweede oudercontact

Wij vragen u om zeker aanwezig te zijn om zo samen de ontwikkeling van uw kind te bespreken.

 

8. Website

Neem gerust een kijkje op de website van de school op www.stedelijkonderwijs.be/dekangoeroe

Hier vindt u meer informatie over  het schoolgebeuren (foto’s van activiteiten, kalender, belangrijke data, personeelsleden, schoolreglement, …).

 

9. Oudervereniging

Wij hebben een actieve oudervereniging: De Buidel.  Zij komt op geregelde tijdstippen bijeen om samen met de directie en leerkrachten mee vorm te geven aan het beleid en de organisatie van de school. Iedereen is welkom op deze bijeenkomsten.

 

10. Belangrijke data

De lijst met belangrijke data kan u terugvinden op onze website.

Deze hangt ook uit aan de info-borden bij de inkom.

Wenst u een exemplaar op papier, dan kan u deze verkrijgen via de juf of het secretariaat.