De Kangoeroe

kleuter- en lagere school

Tevredenheidsonderzoek

Resultaten ouderbevraging

Om de twee jaar krijgen onze ouders de vraag een tevredenheidsenquête in te vullen. Met deze enquête willen wij de stem van de ouders laten spreken: hoe tevreden zijn jullie over onze schoolwerking?

Deze enquête was geen verplichting. 244 gezinnen hebben deze ingevuld. Dank je wel daarvoor!

Als school vinden wij een open communicatie ontzettend belangrijk. Alle enquêtes hebben we dan ook zonder uitzondering verwerkt. Alleen zo geven we een eerlijk en correct beeld weer van de mening van de ouders. De verwerking en de resultaten van de enquête willen we graag met jullie delen. In bijlage kan je de resultaten per vraag terugvinden voor de bevraging van schooljaar 2017-2018 in % .

Als we alle vragen samen nemen en een gemiddelde nemen van alle procenten, komen we tot de volgende conclusie:

  • Altijd + meestal wel: 88,57%
  • Meestal niet + nooit: 5,43%
  • Niet van toepassing: 6%

Dit is een heel mooi resultaat! We zijn hier ontzettend blij om, het doet ons deugd en het geeft ons moed om verder samen te bouwen aan onze prachtige school!

Resultaten leerlingenbevraging

Ook onze leerlingen werden bevraagd. In bijlage kan je hier ook de resultaten en acties van terugvinden.