De Letter

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

De uitgangspunten zijn dezelfde als die van het Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Antwerpen met eigen accenten.

De stedelijke basisschool “De Letter”

  • zorgt voor het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind
  • zorgt voor de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van ieder kind volgens eigen mogelijkheden en spreekt daarbij de cognitieve, de sociaal-emotionele, de muzische, de technische en de lichamelijke vaardigheden aan
  • stimuleert gelijke kansen door verstandig om te gaan met verscheidenheid

De kinderen van de lagere school krijgen door onze aanpak ook een degelijke basis voor het secundair onderwijs en kunnen dus na ‘De Letter’ letterlijk alle kanten uit. 

Wil je graag weten hoe de school je kind zo goed mogelijk zal begeleiden? Kijk dan verder bij leerlingbegeleiding.

Kleuters van K3 kijken naar groot schilderij in museum