De Mozaïek

kleuter- en lagere school

Studietoelagen

 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

Wat wil dit zeggen?

Ben je een leerling in het kleuter, lager ?

·         Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).

·         Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via je uitbetaler van het Groeipakket. Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

 

 

Wat met de dossiers tot en met 2018-2019?

De oude voorwaarden en bedragen voor leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs kan je hier terugvinden:

Pedagogische voorwaarden 2018-2019

·        www.studietoelagen.be/kleuter-en-lager-onderwijs

·        www.studietoelagen.be/secundair-onderwijs

Bedragen 2018-2019

·         www.studietoelagen.be/kleuter-en-lager-onderwijs-0