De Piramide

kleuter- en lagere school

KAAP

Mama’s kunnen op onze school Nederlandse les volgen. Twee voormiddagen per week krijgen

zij les van een gediplomeerde leerkracht.
Er wordt gratis opvang voorzien voor niet-schoolgaande kinderen.