De Tandem

kleuter- en lagere school

Schoolraad

Elke scholengemeenschap van het Stedelijk Onderwijs heeft een schoolraad. Dit is een officiële vergadering van ouders, leerkrachten en mensen uit de omgeving die zich betrokken voelen bij de werking van de scholen. De bedoeling is dat de schoolraad informatie krijgt over de leef- en leeromstandigheden op school: wie beslist of doet wat en waarom? Wat gebeurt er allemaal en wat zijn daar dan de gevolgen van voor kinderen, ouders, schoolteams en directies? Zij bespreken dit allemaal tijdens vergaderingen en geven dan advies of doen voorstellen aan het schoolbestuur.

Ouders en leerkrachten bespreken in de schoolraad verschillende thema’s die belangrijk zijn voor de scholen. Zij geven ook advies over vastgelegde thema’s zoals het profiel van de directeur, het organiseren van de nascholing, projecten die de school wil doen zoals sport op school of milieu. Elke schoolraad komt een aantal keer per jaar samen om deze thema's te bespreken.

Elke schoolraad heeft ook enkele rechten en plichten. Zo heeft een schoolraad recht op informatie, inzage van documenten en het recht om gehoord te worden. Verder hebben de leden een informatie- en communicatieplicht tegenover het personeel, de ouders en de leerlingen.

Wil je graag meer informatie over de werking van een schoolraad? Neem dan even een kijkje op de website van KOOGO.

Op dit ogenblik komt de schoolraad van scholengemeenschap zuid niet samen.