De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Afdeling Rups

Voorwoord

Beste ouders,

Wij heten je van harte welkom in de Stedelijke Basisschool “ De Vlinderboom afdeling De Rups ”.

Wij danken je alvast voor je keuze en het vertrouwen in onze school.
De stap van je kindje naar de kleuterschool roept allicht een aantal vragen bij je op. Deze brochure staat boordevol informatie. Maar ook via de nieuwsbrieven en onze website www.stedelijkonderwijs.be/devlinderboom kan je de nodige informatie vinden.
In uitvoering van artikel 37 van het ‘decreet van het Basisonderwijs’ op 25 februari 1997 uitgevaardigd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement onderwijs, en goedgekeurd in de Vlaamse Raad, moet het schoolbestuur voor al haar instellingen een schoolreglement opstellen. Deze bundel geldt als bijlage bij het ‘Schoolreglement Stedelijk Onderwijs Antwerpen’, opgesteld door het schoolbestuur, Stad Antwerpen.
Lieve mama en papa, het is noodzakelijk dit schoolreglement, de nieuwsbrieven en andere informatie aandachtig te lezen. Dit vergemakkelijkt de hoofdtaak van de leerkrachten. In overeenstemming met hoger vermeld artikel 37 van het ‘Decreet van het Basisonderwijs’ dien je het schoolreglement te ondertekenen en ook na te leven.

Wij wensen jou en je kleuter een fijne tijd in “De Vlinderboom – afdeling De Rups ”.