De Vlinderboom

kleuter- en lagere school

Twinningproject Marokko

12 februari 2015

Onze school, Stedelijke Basisschool De Vlinderboom, heeft opnieuw (voor het 3de jaar op rij) een Twinningproject tussen Vlaanderen en Marokko in het schooljaar 2014-2015  
Het werd officieel goedgekeurd door het Departement Onderwijs en Vorming. 
 
Wij zullen dit jaar werken rond muziek in de breedste betekenis. Het project kreeg de naam “De markt van de verbeelding”. 
 
Het is hierbij de bedoeling om alle leerlingen van de lagere school: 
- te laten kennismaken met wereldmuziek en wereldcultuur 
- hun wereldbeeld te verruimen en zich te ontwikkelen tot wereldburgers 
- hun verdraagzaamheid en respect tegenover andere culturen te verhogen 
- hun angst om op een podium te staan te overwinnen 
- te leren musiceren in groep.
 
De populatie van De Vlinderboom herbergt heel wat nationaliteiten en Belgen met een verschillende etnische achtergrond.  
Deze rijkdommen aan culturele diversiteit willen we aan bod laten komen in een wervelend muzisch gebeuren waarbij gelijkwaardigheid en samenwerking centraal staan. 
De rol van de leerlingen en hun ouders is in dit project heel groot. Mede door hun culturele en praktische inbreng kan het project verder uitgebouwd worden. We kregen al van enkele ouders de nodige steun toegezegd!
Het zal verder ook bijdragen aan verdere identiteitsontwikkeling van onze kinderen en de verdraagzaamheid tegenover andere culturen ten goede komen. 
In het kader van een brede school gaan we nog op zoek naar externe partners die op één of andere manier van betekenis kunnen zijn. 
 
“De markt van de verbeelding” … er is héél wat te zien, te proeven, te ruiken, te voelen, te horen,… 
Hoe kiezen, wat tonen? Hoe spelen we dit klaar…? 
Wat we willen realiseren met leerlingen is dat op deze markt de vijf domeinen van het vak muzische vorming m.n.: beeld, dans, muziek, drama en media te vinden zijn. 
Wij willen op vrijdag 24 april 2015 een totaalspektakel brengen waaraan zoveel mogelijk leerlingen van de lagere school kunnen deelnemen. 
Vermits onze lagere school 665 leerlingen telt, en in het kader van brede school gingen we in de buurt op zoek naar een geschikte locatie.  
We hebben ondertussen contact gehad met De Roma. Zij konden zich helemaal vinden in ons project en hebben deze datum geblokkeerd in hun agenda. 
Doen jullie dat ook? Praktische afspraken volgen nog.
Mocht u alsnog uw medewerking willen geven op één of andere manier, dan horen wij dat graag!
 
Het schoolteam van De Vlinderboom

21 januari 2014

Onze school heeft een twinningcontract met een schooltje in Marokko.
Deze week worden alle leerlingen van de Cocon en Vlinder ondergedompeld in de magische wereld van Marokko: liedje zingen, knutselen, Marokkaanse koekjes maken, couscous, hennaversieringen, verkleden, woordjes leren ...

Het resultaat kan u weldra komen bewonderen. Hou fb, website en mail in de gaten. Beslama!


Welkom aan de leerkrachten van ons partnerschooltje te Laatamna in Marokko.

Er wacht hen een leerrijke en boeiende week. Het bezoek gebeurt in het kader van het Twinningproject van het Vlaams Ministerie van Onderwijs in samenwerking met Stad Antwerpen dienst Ontwikkelingssamenwerking en Stedelijk Onderwijs, dienst internationalisering.

Bedankt aan de gastgezinnen die hen opvangen.

Verblijfsperiode: van 3/11/2013 tem 10/11/2013

Klik hier voor het bekijken van de foto's.