Flora

kleuter- en lagere school

Praktisch

Op deze en onderliggende pagina's vind je informatie terug die belangrijk zijn voor jou en je kind! Nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Inschrijven Stedelijke basisschool Flora

Meld je kind eerst aan via het centraal aanmeldingsregister op de website: www.meldjeaan.antwerpen.be

Vrij inschrijven kan op afspraak, na de aanmeldingsperiode. 

Heb je vragen? De directie en het schoolteam helpen je graag verder. 

Dokter en kind in Stedelijke basisschool Flora

De ouders verwittigen de school steeds telefonisch bij afwezigheid van hun kind.

Tot 3 dagen afwezig: een doktersattest óf een briefje van de ouders (ouders mogen niet meer dan 4 briefjes zelf schrijven!) De briefjes die de ouders bij ziekte zelf mogen gebruiken, vindt u achteraan in de agenda. 

Langer dan 3 dagen: een doktersattest voor alle leerplichtige kinderen.

Dit geldt dus ook voor sommige van onze kleuters die leerplichtig zijn!

Schooluitstappen (één of meerdaags), evenals de lessen lichamelijke opvoeding (ook zwemlessen), behoren tot de reguliere lestijden. Kan je kind hier niet aan deelnemen moet je dit steeds wettigen met een doktersbriefje!