Flora

kleuter- en lagere school

Schooluren

VOORMIDDAGKlok Stedelijke basisschool Flora

  • poort open om 8.30 uur
  • begin van de lessen 8.45 uur
  • einde (voormiddag)12.20 uur

NAMIDDAG

  • poort open om 13.25 uur
  • begin van de lessen 13.40 uur
  • einde (namiddag) 15.30 uur

Kinderen die te laat komen, melden zich eerst bij de directeur. Indien zij te laat komen, storen ze het klasgebeuren en missen ze zelfs een belangrijk deel van de activiteit.

Kinderen die na 15.45 uur nog niet afgehaald zijn op school, gaan mee naar de nabewaking.