Flora

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

 

Stedelijk onderwijs Flora

 

Bij stedelijke basisschool Flora geven we de beste begeleiding en groeikansen aan elk kind. Zo kunnen ze opgroeien tot gelukkige, positieve, sociale en kritisch denkende jongeren. De bloemblaadjes van ons logo staan voor de verschillende manieren waarop we elk kind helpen opgroeien en ontwikkelen.

1. Sociaal en emotioneel welbevinden

Wanneer kinderen zich goed in hun vel voelen, kunnen ze ongehinderd hun eigen behoeftes, gevoelens en gedachten beleven. We helpen onze kinderen ontwikkelen tot sterke mensen die vertrouwen en durf hebben. Verdraagzaamheid, sociale vaardigheden en het durven uiten van gevoelens vinden we heel belangrijk.

2. Differentiatie

In Flora krijgt elke leerling gelijke kansen om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Aangezien kinderen heel wat van elkaar kunnen leren, kiezen wij voor gemengde groepen en klasoverschrijdende activiteiten. Kinderen krijgen zo les met een andere inhoud, niveau en tempo. We houden de vooruitgang van elk kind ook bij met toetsen, observaties en gesprekken. Zo begeleiden we jouw kind nog beter in zijn of haar ontwikkeling.

3. Doorleefd taalbeleid

In basisschool Flora zie je hoe divers en multicultureel de buurt rondom de school is. We zien de verschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen als een meerwaarde voor de leerlingen. Zo leren we de kinderen om met elkaar rekening te houden en bij te leren van elkaar. Taal zorgt voor maatschappelijke verbinding. We vinden het daarom belangrijk dat elk kind goed Nederlands aanleert. We doen dit met woordenschatuitbreiding en tal van speelse oefeningen rond schrijven, spreken, lezen en luisteren.

4. Levensecht leren

We werken met een positieve instelling, gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Zo worden onze leerlingen volwaardige, betrokken en actieve burgers die in onze stad kunnen werken en samenleven. We kiezen bewust voor leermiddelen en materialen die een brede en concrete leeromgeving ondersteunen. Flora zorgt zo voor kwaliteitsvol en maatschappelijk belangrijk onderwijs.

5. Sterke ouderwerking

De inzet en betrokkenheid van zowel de ouders als van het schoolteam vormen een belangrijke schakel in het leerproces van het kind. Maandelijks houden we dan ook een praatgroep voor en na de schooluren. Onze ouders bieden ook fantastische hulp bij schoolfeesten, ontbijten op school en klasuitstappen. Dankzij onze ‘fruitmama’s’ is er zelfs voor ieder kind een vers stuk fruit.

6. Intensieve samenwerking met de buurt

Er zijn tal van naschoolse activiteiten in de buurt. Huiswerkbegeleiding in Zermat, extra sport op school door Kras, verhuur van onze school aan allerlei externe partners zoals buurtsport, jeugdwerking Borgerhout en Rataplan, 

7. Aandacht voor gezondheid

Water is de ideale brandstof voor concentratie en ontwikkeling: het is dan ook gratis op onze school. Woensdag is fruitdag: dan krijgt elk kind een stuk fruit van onze fruitmama’s. Heel vaak zijn er gezonde dagen op Flora: we bieden extra aandacht aan een gezonde boterham in de brooddoos of extra beweging op school. Dankzij het project smakelijke school van de Stad Antwerpen kunnen wij al 2 schooljaren gratis gezonde voeding aanbieden. Al onze kinderen krijgt dan ook 4 dagen per week een heerlijk kopje verse soep. 

8. Deskundigheidsbevordering

Onze school wil op de hoogte blijven van de dagelijkse veranderingen in onze maatschappij. Daarom bieden we onze leerkrachten alle kansen om zich verder bij te scholen in de job door o.a. pedagogische studiedagen, nascholing, coaching, werkgroepen en aanvangsbegeleiding.