Fruithof

kleuter- en lagere school

Algemeen schoolreglement lagere school

In het algemene reglement van het Stedelijk Onderwijs leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk. Hieronder vind je het algemene schoolreglement van de lagere scholen.