Fruithof

kleuter- en lagere school

Gouden verkeer op school medaille

Joepie! Onze school werd deze week door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning omwille van haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikt de VSV 14 gouden, 30 zilveren en 207 bronzen Verkeer op School-medailles uit op basis van de activiteiten die de scholen inrichten.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver, Goud en het Grote Voetgangersexamen) en de verkeersvaardigheid van jonge fietsers te verbeteren (Fietsbrevetten Brons, Zilver, Goud en het Grote Fietsexamen), maar ook de Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte nascholingen Verkeer op School.

Fruithof is één van de veertien Vlaamse scholen die vorig schooljaar het maximum aantal punten verzamelde. In ruil krijgt de school daarvoor een ‘gouden’ medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een affiche, een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en een gratis set voetgangers- en fietsbrevetten.

QUOTE SCHOOLDIRECTIE: ‘ We vinden het belangrijk om met onze school ook de volgende jaren te blijven inzetten op verkeers- en mobiliteitseducatie van onze kinderen. In een grootstad als Antwerpen zijn de verkeers- en mobiliteitsuitdagingen talrijk aanwezig waardoor het voor ons misschien nog meer dan elders,  belangrijk is om hieraan voldoende aandacht te blijven besteden.’

Momenteel bereikt de VSV met haar projecten bijna 1600 van de 3800 Vlaamse basisscholen. Ongeveer een op zes deelnemende scholen krijgt dit jaar een medaille. ‘De scholen met een gouden medaille behoren tot de absolute top wat verkeerseducatie betreft en verdienen dus een dikke proficiat. De cijfers tonen aan dat er daarnaast nog zeker ruimte is voor groei. De medailles zijn een win-win-situatie voor de scholen en voor de VSV, en de grootste winst boeken uiteindelijk de leerlingen die dankzij onze projecten verkeersvaardiger worden’, besluit VSV-woordvoerder Werner De Dobbeleer.

 

Proficiat aan de werkgroep verkeer die hier samen met het lerarenteam werk van maakt!