Het Kompas

Kleuter-en lagere school

Thema schooljaar 2022-2023

Het thema van dit schooljaar is ' Het Kompas 100% talent '