Het Kompas

Kleuter-en lagere school

Participatie

Zowel de ouders als de leerlingen krijgen bij ons de kans om mee beslissingen te nemen.