Wereldburgerschap

Wat is wereldburgerschap?

Het Stedelijk Onderwijs wil elke lerende laten doorgroeien tot een verantwoordelijke wereldburger. 

Wereldburgerschap is het leggen van verbanden tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Opvoeden tot wereldburgerschap heeft tot doel jongeren hiervan bewust te maken en ze te ontwikkelen tot actieve wereldburgers. Op die manier zijn ze betrokken bij de wereld, dichtbij en veraf.

Een wereldburger beschikt over specifieke kennis, vaardigheden en attitudes. Hij/zij:
- beseft dat, terwijl je in België leeft, je toch betrokken bent bij een wereld die verder reikt dan de landsgrenzen;
- beweegt bewust doorheen de mondiale samenleving en ziet de structurele problemen ervan;
- zoekt naar verbondenheid in verscheidenheid: pas als we weten wie we zelf zijn, welke waarden wij hebben meegekregen en de diversiteit binnen onze eigen gemeenschap erkennen, kunnen we de dialoog met de anderen aangaan;
- weet dat zijn gedrag gevolgen heeft voor andere mensen, het milieu, de dieren en beseft dat je daarom een verantwoordelijkheid draagt voor de toekomst;
- streeft naar een betere wereld;
- kan kritisch nadenken over de verhoudingen tussen Noord en Zuid en over de diversiteit aan culturen;
- kan samenwerken met anderen en zijn/haar  verantwoordelijkheden opnemen in de maatschappij;
- kan diversiteit begrijpen, waarderen en vanzelfsprekend vinden;
- is bereid om conflicten op een geweldloze manier op te lossen;
- kan zijn/haar levensstijl en consumptiegewoonten aanpassen om het leefmilieu en de toekomstige generaties te beschermen;
- kan mensenrechten verdedigen;
- kan participeren in het beleid op schoolniveau, en op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Links naar wereldburgerschap
 

Kleur Bekennen wereldburgerschap stedelijk onderwijs projecten

Kleur Bekennen

Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 10 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. In elke provincie bieden hun educatieve medewerkers advies, begeleiding en nascholingen op maat van school en schoolteam.

logo samsam wereldburgerschap

Samsam

Samsam is een tijdschrift over wereldburgerschap.

logo NCDO wereldburgerschap

 

 

NCDO

NCDO ondersteunt het Nederlandse onderwijs al jaren op het gebied van wereldburgerschap. Ze doen dit o.a. door leerkrachten aan de hand van informatie en trainingen te motiveren om kinderen en jongeren aan te moedigen om meer van de wereld te weten te komen. Met de hulp van leerkrachten proberen ze wereldburgerschap een plek te geven in het onderwijs.