De Leerexpert

August Leyweg 10

Ouderavond lagere schooldonderdag 11 februari 2021

Op donderdag 11 februari 2021 is er een ouderavond gepland. Omwille van de corona-maatregelen zal deze ouderavond weer zo veel mogelijk digitaal moeten verlopen. U krijgt hierover nog meer informatie via mail of brief van de klasleerkracht. Tijdens dit individuele oudercontact krijgt u meer informatie over de voorbije periode en krijgt u ook meer informatie over het verdere zorgbeleid voor het schooljaar 2020-2021.

Indien gewenst kan u ook een afspraak maken voor een gesprek met andere leerkrachten (LO-leerkrachten, leerkrachten muzische vorming, ...) of paramedici (logopedist, kinesist, psycholoog, ...).