De Leerexpert

Schoolstraat

Schoolreglementen

In de bijlage kan u de schoolreglementen terugvinden van de Leerexpert Schoolstraat.

Schoolregels:

- OP SCHOOL HEB JE EEN BOEKENTAS BIJ JE.

- ALS DE BEL GAAT, GA JE IN DE RIJ STAAN, DOE JE JE GSM WEG EN JE OORTJES UIT.

- DOKTERSBRIEFJES GEEF JE AF TIJDENS DE PAUZES.

- GSM MAG NIET GEBRUIKT WORDEN TIJDENS DE LES, ENKEL ALS HET MAG VAN DE LEERKRACHT. 

- NAAR HET TOILET GAAN DOE JE TIJDENS DE PAUZES. 

- HOOFDDEKSELS DRAGEN WE NIET TIJDENS DE LES, TIJDENS VERPLAATSINGEN MAG DIT WEL.
              SLIPPERS DRAGEN WE OP HET STRAND, NIET OP SCHOOL.

- JE BENT BELEEFD EN JE TOONT RESPECT.

- ZONNEPITTEN EN ENERGYDRANK ZIJN NIET TOEGESTAAN OP SCHOOL.

vrijdag 5 juni 2020