De Leerexpert Schotensesteenweg 252

stedelijk buitengewoon onderwijs

Opleidingsvorm 2 (OV 2) - Type 2 en 9

Voor wie?

Ons BuSo OV2 (= Opleidingsvorm 2 van het buitengewoon secundair onderwijs) biedt middelbaar onderwijs voor leerlingen van 13 tot 21 jaar met een CLB-attest voor

  • type 2: jongeren met een matig tot ernstige verstandelijke beperking
  • type 9: jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS)

Digitale voorstelling van OV2 en onze school

Kom in deze video meer te weten over opleidingsvorm 2 en hoe wij dit als school invullen. Ondertussen vang je ook al een glimp op van onze gebouwen, gelegen in het prachtige Peerdsbos.

> Ja, ik wil mijn kind inschrijven in jullie school.

Ons aanbod en onze werking

Elke leerling krijgt op onze school de tijd en ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.

Rustige en groene omgeving in Peerdsbos

De lessen van opleidingsvorm 2 gaan volledig door in onze vestiging in Peerdsbos, Brasschaat. We hebben er plaats voor 65 leerlingen.

Voorbereiding op beschermd werken

Als je zoon of dochter opleidingsvorm 2 volgt, dan bereiden we hem of haar voor op begeleid werk, zoals bijvoorbeeld in een maatwerkbedrijf. Meestal gaat het om bandwerk, verpakkingswerk of groenzorg.

Oriëntatiefase

In de eerste fase van de opleiding leren de jongeren technieken om in bovenstaande sectoren aan de slag te kunnen. Dit gebeurt in de lessen Groendienst en in onze ateliers. Onze ateliers zijn volledig ingericht zoals in een maatwerkbedrijf om een zo realistisch mogelijke context aan te kunnen bieden. Onze lokalen voor het trainen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn allemaal volledig nieuw ingericht. 

Buitengewoon De Leerexpert Schotensesteenweg 252_les groenzorg aan vijver

Trainingsfase

In de tweede fase van de opleiding gaan leerlingen met heel de klas op praktijk op verplaatsing (POV). Ze doen samen met de leerkracht ervaring op in echte maatwerkbedrijven. Zo bereiden we de overgang tussen school en werk zo goed mogelijk voor en kunnen de leerlingen tonen wat ze kunnen.

Stimuleren van zelfredzaamheid in wonen en vrije tijd

Tijdens de lesuren Wonen leren de jongeren in een zo realistisch mogelijk setting dingen zoals winkelen, koken, poetsen, budgetbeheer, actualiteit, mobiliteit en nog veel meer.  We beschikken ook over een appartement dat hier ideaal voor is. 

Tijdens de lessen Vrije tijd gaan de leerlingen op zoek naar een zinvolle tijdinvulling voor nu en later.

Sport en levenbeschouwing

Onze leerlingen krijgen ook lichamelijke opvoeding en levenbeschouwelijke vakken zoals katholieke godsdienst, islam of zedenleer.

Onze type 9-werking

Onze school heeft een sterke auti-werking.  Zo zijn er aparte klassen zijn voor de leerlingen met autisme. Zij werken aan dezelfde einddoelen als type 2-leerlingen maar met aangepaste strategieënaangepaste lokalen en gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding. Om de integratie te bevorderen zijn er wel voldoende mogelijkheden voorzien om samen te werken met andere doelgroepen.

Over OV2

BuSo OV2 (= Opleidingsvorm 2 van het buitengewoon secundair onderwijs) bereidt leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking voor op een toekomst in een beschermde werk- en woonsituatie. Dit gebeurt stapsgewijs. 

We leggen de nadruk op zelfredzaamheid, arbeidsvaardigheden en ook maatschappelijke integratie. De leeromgeving van de school is aangepast aan leerlingen met autisme (ASS). Elke leerling kan ook een aangepast sportief lesaanbod volgen. 

Wat na OV2? 

Dankzij de gefaseerde opleiding is je kind zo realistisch mogelijk voorbereid op een leven na de school. Er zijn voldoende competenties en vaardigheden verworven die tot een gerichte tewerkstelling kunnen leiden en maatschappelijke integratie mogelijk maken. 

Op basis van de schoolresultaten en de stageverslagen proberen we een geschikte werkplek en wooncentrum te vinden tijdens het laatste schooljaar. Dit gebeurt in samenspraak met jou als ouder en je kind. 

Werken met leerexperten

Om onze leerlingen OV2 voor te bereiden op het werk in een maatwerkbedrijf oefenen wij in de ateliers de vaardigheden die zij nodig hebben. Om deze praktijkervaring zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de realiteit, zijn wij constant op zoek naar opdrachten van buitenaf. Heb je manueel repetitief werk dat je kosteloos wil laten uitvoeren? Contacteer ons dan.

> Ik wil graag met Leerexperten werken

Locatie

We bieden opleidingsvorm 2 aan in onze vestiging in Peerdsbos, Brasschaat:
Bredabaan 89 (Plataandreef), 2930 Brasschaat (Peerdsbos).

De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Vanaf perron 34 op de Rooseveltplaats neem je bus 640 richting Brasschaat en ben je op 40 minuten op je bestemming: halte PlataandreefPlan je route met De Lijn.

> Ja, ik wil mijn kind inschrijven in jullie school.