Opleidingsvorm 2

Opleidingsvorm 2 van het buitengewoon secundair onderwijs bereidt leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking voor op een toekomst in een beschermde werk- en woonsituatie. Dit gebeurt stapsgewijs. 

Middelbare scholen

De Leerexpert Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen (type 2)
De Leerexpert Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne (type 2)
Leerexpert Capitan, Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen (type 2)​

Aanpak

Leerkracht Tim loopt met leerlingen als voorbereiding van de Ten Miles

Wij leggen de nadruk op zelfredzaamheid, arbeidsvaardigheden en ook maatschappelijke integratie. De leeromgeving van de school is aangepast aan leerlingen met autisme (ASS). Elke leerling kan ook een aangepast sportief lesaanbod volgen. 

Na de overgang van het lager naar het secundair onderwijs biedt De Leerexpert je kind een gefaseerde opleiding aan:

  • Oriëntatiefase (eerste twee schooljaren). Algemene en sociale vorming. We zoeken naar de leerlingen hun talenten en interesses. De leerstof is zeer praktisch/functioneel. We werken aan geschikte arbeidsattitudes en techniekverbetering. 
  • Trainingsfase. Leerlingen lopen stage en worden zo intensief voorbereid op een (beschutte) tewerkstelling. Wij werken hiervoor samen met diverse bedrijven en besteden aandacht aan maatschappelijke integratie en een gerichte gespecialiseerde beroepsopleiding.

Lessen

We willen jongeren voorbereiden op een optimaal leven na school. De nadruk in de lessen ligt daarom op de ontwikkeling van zelfstandigheid, het zinvol leren invullen van vrije tijd en leren werken. We bieden sport, cultuur en andere vrijetijdsbestedingen aan en helpen mee aan de integratie van je kind in bestaande verenigingen.

Beweging staat ook centraal tijdens de hele gefaseerde opleiding. Het individueel orthopedagogisch handelingsplan bewaakt nauwgezet de leeromgeving en staat garant voor een correcte opvolging van de vorderingen en de resultaten van je kind. 

Wat daarna?

Dankzij de gefaseerde opleiding is je kind zo realistisch mogelijk voorbereid op een leven na de school. Er zijn voldoende competenties en vaardigheden verworven die tot een gerichte tewerkstelling kunnen leiden en maatschappelijke integratie mogelijk maken. Op basis van de schoolresultaten en de stageverslagen proberen we een geschikte werkplek en wooncentrum te vinden tijdens het laatste schooljaar. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders en de leerling.