Leopold3

kleuter- en lagere school

Ons schoolreglement

Inschrijven - Schooluren - Opvang - Oudervereniging - Maximumfactuur - Schoolreglement

Goede afspraken maken goede vrienden
Het Stedelijk Onderwijs wil kwaliteitsvol onderwijs aanbieden zoals vastgelegd in het Pedagogische Project van het Stedelijk Onderwijs. Het Pedagogisch Project verwoordt de essentie en de brede waarden van het Stedelijk Onderwijs en vormt een referentiepunt waaraan elke vorm van opvoeding en onderwijs wordt getoetst.

Onze school beschikt over een schoolreglement dat deze verhouding tussen het Stedelijk Onderwijs, ouders en leerlingen verduidelijkt. Naast het Pedagogische Project van het Stedelijk Onderwijs en de Engagementsverklaring bevat het belangrijke informatie over de schoolorganisatie en een aantal praktische afspraken.

Schoolreglement schooljaar 2021-2022
In het schoolreglement vind je informatie en afspraken terug voor een vlotte samenwerking tijdens het schooljaar. We geven je er een antwoord op mogelijke vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Verandert het schoolreglement ... dan vraagt de school opnieuw jouw akkoord.

  • Onderteken je de nieuwe versie, dan blijft je kind ingeschreven op school.
  • Onderteken je de nieuwe versie niet, dan schrijft de school je kind uit voor het volgende schooljaar. Je kind kan dan dat schooljaar geen lessen meer volgen.

Het reglement van onze school kan je hieronder bekijken of downloaden.
We kijken ernaar uit om samen te werken. Bedankt voor het vertrouwen in onze school.