Leopold3

kleuter- en lagere school

Laatste schooldagvrijdag 28 juni 2019

Vrij vanaf 12:20 uur. Er is geen opvang tijdens de namiddag.