Leopold3

kleuter- en lagere school

Schoolfeestzaterdag 21 april 2018

Hou deze dag zeker vrij in je agenda want dan is het ons jaarlijks zomerfeest!