Leopold3

kleuter- en lagere school

Sophia

Tijdens de zomervakantie is juf Aster de trotse mama geworden van Sophia, een wolk van een dochter. Proficiat!

​Voorlopig vervangt juf Laura haar op school. Juf Aster zien we na de herfstvakantie terug.

vrijdag 8 september 2017