Leopold3

kleuter- en lagere school

Sport op school

sport
Lichamelijke opvoeding

In onze school krijgen de leerlingen 2 uur lichamelijke opvoeding per week. Deze lesjes worden gegeven door een ervaren sportleerkracht.

  • In de kleuterschool hebben de kinderen enkel turnpantoffeltjes nodig.
  • In de lagere school dragen de leerlingen een zwarte short, een witte T-shirt en turnpantoffels.

Zwemmen

De 3de kleuterklassen en de kinderen van het 1ste, 2de, 3de en het 4de leerjaar gaan zwemmen in het Stedelijk zwembad Groenenhoek. De zwembeurten worden gegeven door gediplomeerde zwemleerkrachten. De kinderen krijgen oefeningen volgens hun niveau en kunnen ook een zwembrevet halen.

Sport na de schooluren

De school organiseert af en toe ook naschoolse sportactiviteiten. (Scholencross, voetbaltoernooi,...)

KBTS vzw organiseert in onze school turn- en sportlessen voor jong en oud.