Omnimundo

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze visie

Wisselwerking tussen eiland, stad en wereld.

Omnimundo is een open school. De stad brengen we naar binnen, de kinderen naar buiten. Stap voor stap leren onze kinderen de wereld kennen. Dat doen we door samen naar buiten te gaan en de stad te verkennen. We maken gebruik van het boeiende aanbod van cultuurhuizen, musea, buurt- en sportorganisaties. De stad is onze speelplaats, ze maakt deel uit van onze leeromgeving. De parken en pleinen zijn ons niet vreemd. We linken de leerstof aan de omgeving en leefwereld van onze kinderen om hen te prikkelen en geven interactief les. Via onze ecologische speelplaats, groene wanden, rustige hoekjes, een ruime turnzaal en modern materiaal zetten we in op een infrastructuur die leren en welbevinden stimuleert. Lucht, licht en ruimte, daar gaan we voor ondanks onze stedelijke context! Gezondheid vinden we belangrijk, want gezonde kinderen kunnen beter leren. Ook na de schooluren, staan de deuren van Omnimundo open voor activiteiten.

Een divers eiland

Diversiteit is onze sterkte. Onze school bevindt zich in het centrum van Antwerpen, een grootstad met veel nationaliteiten. Onze leerlingen komen dan ook vanuit wel meer dan 20 landen! Kinderen komen niet alleen in contact met kinderen uit de eigen cultuur, maar uit verschillende culturen en landen. Dat maakt van onze school een rijke wereldschool. Rijk aan culturen, kennis, vaardigheden en inzichten. De verscheidenheid impliceert dat kinderen kennismaken met verschillende culturen en mensen, maar zorgt er ook voor dat respect een belangrijke waarde is binnen onze school. Diversiteit betekent namelijk ook: veel individuen in één school. Respect voor eigenheid is belangrijk, maar mag verbondenheid niet in de weg staan. In de toekomst zullen onze kinderen namelijk ook moeten samenwerken met verschillende mensen. Een gezellige omgeving waarin iedereen op een warme manier met elkaar kan omgaan is ook een omgeving met duidelijke afspraken en regels. Iedereen zet zich hiervoor in, want ze vormen de basis voor groei.

Een eiland met een deskundig en geëngageerd team

Onze school beschikt over een sterk team van professionals. Ze trekken aan één zeil. Onze leerkrachten nemen de tijd om bij te leren, zowel van en met elkaar als via externe opleidingen. Maar onze leerkrachten doen meer dan lesgeven. Ze doen hun job met hart en ziel. Hun gedrevenheid komt voort uit een maatschappe- lijk engagement, de wens om het verschil te maken. In een grootstedelijke context is dat niet altijd makkelijk, maar ons team gaat de uitdaging elke dag met volle overtuiging aan. Zij kunnen als geen ander roeien met de riemen die ze hebben!

 

Een eiland waar je toekomstgerichte vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt om zelfstandig én samen te werken.

Leren begint met het ontwikkelen van taalvaardigheid. Luisteren, spreken, lezen en schrijven zijn basisvaardigheden en daarom ook: onze topprioriteiten. Leeskwartiertjes en sfeervolle boekenhoeken hebben tot doel de fantasie van kinderen te prikkelen en hun wereld te openen. Door verhalen voor te lezen, leren kleuters heel wat nieuwe woordenschat. We geloven daarnaast dat we door taal te oefenen ook andere vaardigheden verder ontwikkelen. Als je een boek zoekt in de bibliotheek, leer je met de computer werken, zelfstandig iets opzoeken en communiceren met de bibliotheekmedewerker.

Vanaf de derde graad krijgt technologie een belangrijke plek in de klaswerking. Met behulp van technologie en digitale middelen kunnen leerkrachten sociale of multiculturele kloven verkleinen en hun lessen bovendien interactiever maken. Leerlingen zijn gefocust en zitten ook écht in de les. Computers, smartboards, gamification en virtual reality zorgen voor een rijk leerklimaat waarin kinderen deze tools gebruiken om nog meer bij te leren.

Sociale vaardigheden krijgen ook veel aandacht in onze werking. Leren communiceren, luisteren, feedback geven en ontvangen zijn vaardigheden die onze kinderen later dagelijks nodig zullen hebben. Maar denk ook aan inlevingsvermogen en aandacht hebben voor anderen, zich durven uiten en voor zichzelf opkomen.

Een veilig eiland waarop iedereen zich goed in zijn vel voelt.

Een krachtige leeromgeving is ook altijd een veilige en warme leeromgeving. Een kind kan pas leren, als het zich ook goed in zijn vel voelt. Er zijn veel factoren die het leerproces van een kind beïnvloeden. Denk maar aan taal, leerstof, thuissituatie en welbevinden in de klas. Onze leerkrachten hebben aandacht voor die omgevingsfactoren. Ze creëren een zo gunstig mogelijke situatie voor elk kind. Respect, aandacht en vertrouwen staan centraal. Opdat onze kinderen zich goed voelen op school en zichzelf kunnen zijn, bieden onze leerkrachten hen een luisterend oor. Ze luisteren naar wat de kinderen bezighoudt en proberen mee naar oplossingen te zoeken.

Interesses en talenten hebben tijd en ruimte nodig om te groeien. De veilige basis moet er zijn om die groei te kunnen realiseren. Onze leerkrachten zijn experten in brede differentiatie. Ze geven zowel extra uitdaging als zorg, afhankelijk van wat het kind nodig heeft. Een kind dat avontuur nodig heeft, krijgt experimentele en open opdrachten. Die opdrachten stimuleren kinderen om hun interesses verder te verkennen en talenten verder te ontwikkelen. Een kind dat wat meer uitleg nodig heeft en structuur mist, krijgt die uitleg en structuur. Onze leerkrachten investeren wat nodig is om elk kind te laten groeien en openbloeien.

Een eiland dat aandacht heeft voor de totale persoonlijkheids- ontwikkeling.

Elk kind heeft een interesse of een talent. Het is onze ambitie om de ogen van elk kind te openen voor alle mogelijkheden, voor zijn of haar talent en hun zo mee te begeleiden naar de volgende stap: het middelbaar. Een kind dat zich bewust is van zijn of haar kunnen, heeft meer informatie om een goede keuze te maken. Het zal met meer vertrouwen zijn eigen leerproces en schoolloopbaan in handen nemen.

Een kind is meer dan cijfers. We moeten hen leren dat naast resultaten, er ook andere waarden zijn waarop we terugval- len, ook andere (persoonlijke)groei elemen- ten waarnaar we kijken. Voor ons telt het totaalplaatje. We kijken naar het kind, zijn of haar competenties en brengen de leerwinst in kaart. We streven naar een ontwikkeling van de totale persoon: kennis, inzichten, vaardigheden, creativiteit en attitudes.