Omnimundo

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze visie

School in de stad én in de wereld.

De stad is onze speelplaats! We willen het aanbod van de stad benutten. We gaan op stap en werken samen met musea, cultuurhuizen, sport- en buurtorganisaties. Op deze manier prikkelen we onze leerlingen en linken we hun leefwereld aan de leerstof.

Ook onze school is een rijke omgeving vol leerkansen. Lucht, licht en ruimte, daar gaan we voor! Onze ecologische speelplaats, rustige hoekjes, ruime turnzaal, groene wanden en modern materiaal verhogen het welbevinden en het leren van onze leerlingen. Gezondheid vinden we belangrijk, want gezonde kinderen kunnen beter leren.

Rijke wereldschool

Onze school bevindt zich in het centrum van Antwerpen, midden in een multiculturele wijk. Logisch dat we hiervan gebruik maken ! Onze kinderen komen op een respectvolle manier in aanraking met verschillende culturen, kennis, vaardigheden en inzichten.

Dag in dag uit delen we kennis, vaardigheden, inzichten en kijken we naar verschillen maar vooral naar gelijkenissen. Uiteraard hechten we veel belang aan eigenheid, maar met het oog op onze multiculturele samenleving zetten we volop in op verbondenheid. Met een brede glimlach en een luisterend oor, hebben we aandacht voor onze ouders. Ze voelen zich welkom, niet alleen aan de schoolpoort, maar ook in onze klassen. Onze school is dan ook een gezellige plek, waarin iedereen op een warme manier met elkaar omgaat, met duidelijke afspraken, zodat iedereen maximaal kan groeien en samenwerken. Ze ontwikkelen onze leerlingen zich tot echte wereldburgers.

Deskundig en geëngageerd team

Onze leerkrachten zijn echte professionals! Ze bouwen met hart en ziel samen aan onze school en maken het verschil bij onze leerlingen. Ons schoolteam barst van professionaliteit, maatschappelijk engagement en gedrevenheid. Via nieuwe inzichten en bijscholingen optimaliseren we onze werking. We zijn klaar om een school voor de toekomst zijn. De toekomst zit immers elke dag op onze schoolbanken !

Klaar voor de toekomst

In onze maatschappij is communicatie belangrijker dan ooit. Vandaar dat het ontwikkelen van de taalvaardigheid bij ons op school een topprioriteit is. Spreken, schrijven, luisteren en lezen krijgen een centrale plaats in onze werking. Door sterk in te zetten op lezen, door gezellige boekenhoeken, voorleesmomenten en leeskwartieren, prikkelen we de fantasie van onze leerlingen en werken we aan woordenschat. Dit boeiende traject begint met prentenboeken bekijken met de kleuters en loopt door tot in het zesde leerjaar, waarbij de leerlingen de bibliotheek bezoeken, zelfstandig lezen en deelnemen aan waardevolle leesprojecten.

Ook volgen we digitale ontwikkelingen op de voet. Zo zetten we in de derde graad maximaal in op het gebruik van technologie in de klaswerking. Technologie biedt heel wat interessante mogelijkheden om een nog rijker leerklimaat te creëren. In de klassen vergroten we de leerwinst door computers, digitale borden en iPads te zetten. Sociale vaardigheden nemen ook een belangrijke plaats. Het leren communiceren, luisteren, feedback geven en krijgen, zijn vaardigheden die onze leerlingen elke dag nodig hebben. Maar we hebben ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen, zoals inlevingsvermogen, aandacht hebben voor anderen, zich durven uiten en voor zichzelf opkomen. Kwaliteiten voor het leven !

Totale persoonlijkheidsontwikkeling

Door in te spelen op interesses en talenten van onze kinderen bieden we hen maximale groeikansen. We investeren wat nodig is om elk kind te laten groeien en openbloeien, elk kind is immers uniek. We gaan samen met hen op stap richting hun toekomst. We leren hun talenten en mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen. Door zelf keuzes te maken, nemen ze hun eigen leerproces in handen van en krijgen ze meer vertrouwen in hun schoolloopbaan.

Een kind is meer dan cijfers alleen. We kijken naar het totaalplaatje van competenties en leerwinst. We streven naar de ontwikkeling van de totale persoon: kennis, inzichten, vaardigheden, creativiteit en attitudes. Kortom, Omnimundo is een school voor alle kinderen van de wereld.

Iedereen helemaal op zijn plek

Een kind kan pas leren, als het zich goed in zijn vel voelt. Daarom willen we onze leerlingen een warme, krachtige en veilige leeromgeving bieden, met aandacht voor omgevingsfactoren. Door stil te staan bij taal, leerstof, thuissituatie en welbevinden, creëren we een zo gunstig mogelijke situatie voor elk kind, met zorg en ondersteuning maar ook met uitdaging. Door onze respectvolle en warme omgang, voelen onze leerlingen zich goed, kunnen ze zichzelf zijn en volop tot leren komen.