Omnimundo

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze visie

School in de stad én in de wereld.

Omnimundo bekijkt de stad als speelplaats. We nemen de kinderen mee op stap naar musea, cultuurhuizen, sport- en buurtorganisaties. Zo linken we de leerstof aan hun leefwereld.

De school zelf is ook een rijke omgeving vol leerkansen. We bieden lucht, licht en ruimte. De ecologische speelplaats, rustige hoekjes, een ruime turnzaal, groene wanden en modern materiaal zorgen voor een aangename leeromgeving.

Diverse culturen

Antwerpen is een multiculturele stad: iets wat we omarmen in Omnimundo. Onze kinderen komen op een respectvolle manier in aanraking met verschillende culturen, vaardigheden en inzichten.

We zetten volop in op verbondenheid. We luisteren naar de wensen van elke ouder en elk kind. Omnimundo is een gezellige plek, waarin iedereen hartelijk en warm met elkaar omgaat. Onze leerlingen evolueren tot echte wereldburgers.

Ervaren team

Onze leerkrachten zijn echte professionals die zich inzetten in de maatschappij. Omnimundo verbetert constant de interne werking via bijscholingen. Zo worden we de school van en voor de toekomst.

Talen en communicatie

Spreken, schrijven, luisteren en lezen staan centraal op onze school. Via gezellige boekenhoeken, voorleesmomenten en leeskwartieren prikkelen we de interesse van onze leerlingen en werken we aan hun woordenschat. We beginnen met prentenboeken bij de kleuters en laten in de derde graad onze leerlingen de bibliotheek bezoeken en zelfstandig lezen. We hebben ook aandacht voor het inlevingsvermogen van de leerlingen en voor hun sociale vaardigheden.

Digitaal

De toekomst is nu: daarom gebruiken we zo vaak mogelijk nieuwe technologie in de klassen. Zo ontstaat er een boeiend klimaat in de klassen. We gebruiken daarvoor computers, tablets, digitale borden en iPads.

Een warm nest

Een kind moet zich goed voelen. Daarom bieden we onze leerlingen een warme en veilige leeromgeving. We houden rekening met verschillende culturen en de thuissituatie. We voorzien aparte begeleiding waar nodig. We behandelen iedereen met respect en dezelfde waarden. Zo voelen onze leerlingen zich goed en kunnen ze zichzelf zijn. Ze nemen hun eigen leerproces in handen, worden minder snel schoolmoe en zo verbeteren ze hun resultaten.