Omnimundo

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze visie

We liggen in het centrum van Antwerpen en dat zie je ook aan onze kinderen. In onze school vind je kinderen vanuit wel meer dan 20 landen …  Zo komen de kinderen niet alleen in contact met kinderen uit de eigen cultuur, maar uit verschillende culturen en landen. Dit is één van onze sterktes. Kinderen worden klaargestoomd voor het leven in de nieuwe samenleving. Met deze verscheidenheid, proberen we de kinderen niet alleen te laten kennismaken met verschillende mensen en culturen, maar er ook respect voor te leren hebben. Met heel het team vinden we het ook belangrijk om grenzen te leren trekken. Door duidelijke grenzen te trekken, leren we leerlingen duidelijker hoe ze moeten omgaan met verantwoordelijkheden.
Het welzijn en de veiligheid van onze leerlingen is één van onze belangrijkste peilers. We zorgen er, samen met jullie, voor dat de leerlingen zich hier goed voelen.
Onze school bestaat uit een dynamisch team dat ervoor zorgt dat de leerlingen hier meer dan degelijk én gedifferentieerd onderwijs krijgen met de nodige zorg voor elk kind. Door te werken in homogene en heterogene groepen, met groepswerk, hoeken- en contractwerk, het organiseren van allerlei sportactiviteiten en schoolfeesten proberen we voor iedereen de school uitdagend, boeiend en leuk te maken. Ze worden dagelijks geprikkeld door aangename klassen die zijn uitgerust met internet, veel materiaal en heel belangrijk…de leukste, meest gemotiveerde en enthousiaste meesters en juffen.

Kortom, wij zijn…

Een  SCHOOL voor ALLE KINDEREN uit HEEL de wereld.

 

Onze zorgvisie

Ons zorgbeleid is erop gericht tegemoet te komen aan de zorgnoden van de kinderen en dit op verschillende domeinen (leerstof, thuissituatie, welbevinden, ..) en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten.

Hoe kunnen we dit bereiken?

We werken volgens de zorgfases van de zorgpiramide waarbij de leerkracht centraal staat o.v.v. algemene zorg. Hij/zij begeleidt de leerlingen dagelijks en past de onderwijsbehoeften van de leerlingen aan indien nodig. Wanneer een leerling extra zorg nodig heeft (zorgfase 2) wordt hij besproken samen met de zoco en de mensen van het ondersteuningsteam om te bekijken hoe we voor dit kind een traject op maat kunnen uitwerken.
Wanneer de zorg van onze school niet voldoende blijkt en we nood hebben aan extra expertise, wordt de hulp van het CLB ingeschakeld. (zorgfase 3) Mogelijk worden leerlingen doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs als blijkt dat onze zorg op school niet voldoende is (zorgfase 4)

op schoolniveau:
- 2-wekelijks zorgoverleg met zorgcoördinator, ondersteuningsleerkrachten, directie en CLB
- zorg is een vast item op de personeelsvergadering waarbij telkens een ander aspect van de zorg belicht wordt
- organiseren van filteroverleg en MDO’s
 
op leerkrachtenniveau:
- ondersteuningsbehoeften van de leerkracht staan centraal,
- zorgteam gaat samen met de leerkracht bekijken naar haalbare doelstellingen

op leerlingniveau:
- we gaan uit van het positieve in elk kind
- leerlingen worden mee betrokken in hun zorgdossier, er wordt met hen gepraat en naar hen geluisterd
- opstarten van individuele leerlijnen indien nodig
- aanvullen met taken van de zorgcoördinator en het zorgteam.