Studio Dynamo

stedelijk basisonderwijs

Team

Maak kennis met ons schoolteam in beweging!

We zijn een jong, warm schoolteam met veel energie en goesting. We gaan gemoedelijk met elkaar om en dragen zorg voor elkaar. Er heerst een open klascultuur en we nemen tijd om raad te vragen bij elkaar. Samen begeleiden we onze leerlingen en spelen we in op de individuele noden van elk kind. We betrekken ouders nauw bij onze schoolwerking en het leerproces van hun kind. Onze communicatie is laagdrempelig, open en warm.

Bovenaan van links naar rechts: juf Soetkin, juf Sofie, juf Kaija, meester Mark, juf Romy, juf Elien, juf Tasja, juf Marjan, juf Khadija, juf Kalina, juf Nadine

Midden van links naar rechts: Juf Lore, meester Steff, juf Claudia, juf Tine, juf Nina, juf Joy, juf Yasemin, juf Sally, juf Karen, meester Mustafa, Sukran

Onderaan van links naar rechts: meester Elio, juf Freyja, juf Yana, juf Céline, juf Fenda, juf Anne, juf Anja, juf Hedwig, juf Sabbah

Directie en secretariaat Leerkrachten kleuterschool Leerkrachten lagere school
Directeur: Tasja D'hont  Instapklas: juf Sally en juf Soetkin 1ste leerjaar: juf Kalina
Beleidsondersteuner: juf Suey 1ste kleuterklas: juf Tine en juf Sofie 2de leerjaar: juf Anja en juf Romy
Secretaresse: juf Hedwig  2de kleuterklas: juf Kaija en juf Freyja 3de leerjaar: juf Céline
Secretaresse: juf Khadija  3de kleuterklas: juf Yana 4de leerjaar: juf Anne en juf Fenda
    5de leerjaar: juf Nadine
    6de leerjaar: meester Steff
     
     
Zorgleerkrachten Bijzonder team Wonderteam
Zorgcoördinator: juf Elien Lichamelijke opvoeding kleuterschool: juf Soetkin juf Claudia
Zorg kleuterschool: juf Sofie, juf Freyja, juf Soetkin Lichamelijke opvoeding lagere school: juf Lore juf Sabbah
Zorg lagere school: juf Fenda, juf Marjan, juf Romy, juf Suey Niet-confessionele zedenleer: juf Joy juf Fanny
AN-leerkracht: juf Romy Rooms-katholieke godsdienst: juf Karen en meester Mark Sukran
CLB contactpersoon: Laura Delannoye Islamitische godsdienst: meester Mustafa  
  Protestantse godsdienst: juf Nina