Villa Stuivenberg

Basisschool

Vijfde leerjaar

Welkom in het vijfde leerjaar ! Bienvenue !

Het vijfde leerjaar is beslist een belangijk en ook wel moeilijk jaar. Zowel voor leerstof als voor de voorbereiding naar het volgende leerjaar, het zesde toe als naar het secundair onderwijs.

Het vijfde leerjaar. Zowel voor taal als rekenen is er veel nieuwe leerstof. En uiteraard is er een nieuw vak: Frans.
Ook voor wereldoriëntatie neemt de leerstof toe.
De leerlingen leren voor alle vakken om grotere stukken te studeren.  In het vijfde leerjaar leren de kinderen ook plannen. Dit plannen van lessen en huiswerk is een noodzaak om naar het zesde leerjaar te gaan.
Verder krijgen de leerlingen nog steeds Muzische vorming, hoekenwerk, turnen en de levensbeschouwelijke vakken.
In vijf gaan we ervoor!
Tot binnenkort!

Spelling

SpellingschriftVoor spelling gebruiken we de handleiding ‘Tijd voor Taal 5 – Spelling’.

We herhalen geziene leerstof uit de vorige leerjaren en breiden ook verder uit.

Elke week wordt er een nieuw woordpakket aangeboden.

Naast de oefeningen in het werkschrift wordt spelling ook ingeoefend met het stappenboek alsook in de andere schrijflessen.

De kennis en vaardigheden worden wekelijks gecontroleerd aan de hand van een dictee.

Ook zijn er er vijf grote controledictees om te kijken hoever de leerlingen staan.

Wat leren we voor spelling in het vijfde leerjaar? Hier vind je alles op een rijtje.

 

Frans

FransIn het vijfde leerjaar maken de leerlingen kennis met de Franse taal.
Voor deze lessen gebruiken we de handleiding ‘Eventail Junior - En action’.

Wat is de bedoeling van Frans leren in de 3e graad?

Op een eenvoudige manier in een aantal herkenbare situaties in het Frans te communiceren.

Om te communiceren moeten de kinderen een basiswoordenschat en een aantal taalstructuren verwerven.
Woordenschat en grammatica hebben een ondersteunende rol.

Het is belangrijk dat leerlingen van in het begin taalleerstrategieën ontwikkelen en positieve taalattitudes zoals durf en motivatie tonen.

Wat leren we zoal in het Frans?

 • iemand groeten
 • mezelf en anderen voorstellen
 • tot 1000 tellen
 • vragen en zeggen hoe het gaat
 • vragen vanwaar iemand is en zeggen vanwaar ik ben
 • zeggen dat ik iets zoek en vragen wat iemand zoekt
 • gezinsleden benoemen
 • voorwerpen in de klas benoemen
 • praten over het weer
 • zeggen hoe laat het is
 • praten over kledij
 • lichaamsdelen benoemen
 • werkwoorden vervoegen:
  Etre et avoir - vervoeging 
 • Vervoeging van porter

Wat kun je als ouder doen om je kind te helpen?

 • Stimuleer je kind om regelmatig tussendoor te herhalen.
 • Volg in de agenda op welke taken moeten gemaakt worden, wanneer er een "gewone" of "grote" toets is …
 • Ga na of je kind goed weet wat verwacht wordt. Zoniet, stimuleer je kind om uitleg te vragen in de klas.
 • Toon interesse voor wat je kind geleerd heeft: via Livre, een oefening uit Cahier, een toets … Heb aandacht voor wat het al kan in het Frans.
 • Moedig je kind aan: Je hebt je best gedaan! Tu as fait de ton mieux

Wiskunde  

WiskundeNet als in de andere leerjaren maken we gebruik van de handleiding ‘Rekensprong Plus’.

In het vijfde leerjaar komt er een heleboel nieuwe leerstof aan bod die verder bouwt op de reeds geziene leerstof.

Enkele nieuwe dingen die zeer belangrijk zijn in het vijfde leerjaar vind je hier.

 

 

 

Wereldoriëntatie

In het vijfde leerjaar werken we rond verschillende thema’s. Dit kan uitbreiding zijn van de vorige leerjaren, maar er komen ook veel nieuwe dingen aan bod. Belangrijk bij deze lessen is dat de leerlingen zelf op ontdekking gaan en de wereld verkennen.
We leren onder andere over de volgende thema’s: Het lichaam, Gezondheid, Afval, De ruimte, België en Europa, Een reis door de Tijd en nog veel meer.
Kan jij niet wachten? Kijk dan alvast eens op de onderstaande links om al wat leerstof te verkennen.

Ruimte: België en Europa

België   http://www.onlineklas.nl/mijntopo/lessen.html
België en de buurlanden http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/5/17/77/2/511/index.html
Landen in Europa http://www.arkorum.be/ark/patrick/europeseLanden.html
Europese landen en hun hoofdsteden 1 http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/5/17/77/2/323/index.html
Europese landen en hun hoofdsteden 2 http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/5/17/77/2/322/index.html
Europese vlaggen http://users.telenet.be/Lagere_school_Groenendaal/vlaggen.htm

Ruimte

Dag en nacht http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_dagennacht01
Maansverduistering http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070216_maansverduistering01

Tijd

De Prehistorie: Dinosaurussen http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100224_beagle12
De Oudste Tijd: Jagers en verzamelaars http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_steentijd01
De oudheid: Het Romeinse Rijk http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_romeinen01
De Middeleeuwen: De eerste steden http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_middeleeuwsestad01

Verkeer

Verkeersborden http://www.openleerhuis.be/oefeningen/3/4/16/76/2/369/
Voorangsregel http://www.tussenschoolenthuis.nl/verkeersexamenspel/voorrang/

Muzische vorming

Zoals in alle leerjaren besteden we aandacht aan drama, knutselen en muziek. We leren werken met verschillende materialen, ontdekken muziekstijlen en improviseren op de toneelzolder.

 

Lichamelijke opvoeding

2 uur per week gaan de kinderen sporten met de sportleerkracht.

 

Huiswerk in het vijfde leerjaar

Huiswerk bestaat vooral uit het afwerken van werkblaadjes of het inoefenen van geziene leerstof.  Ook worden toetsen tijdig gepland zodat de leerlingen voldoende tijd krijgen om te leren.
De leerlingen leren vooral plannen in het vijfde leerjaar. Dit wordt mee ingeoefend door contractwerk, waar ook thuis mag aan gewerkt worden. Contractwerk moet steeds binnen een bepaalde periode worden afgemaakt.
De leerlingen moeten ook 10 leesboeken lezen gedurende het schooljaar en daar een taak bij maken.
Wij vragen aan de ouders om steeds mee de agenda te controleren op taken of te studeren leerstof.