Villa Stuivenberg

Basisschool

Zesde leerjaar

Wat doen we in het zesde leerjaar?

In het zesde leerjaar gaan we dieper in op de reeds geleerde leerstof van de vorige jaren. Inzicht en logisch denken worden benadrukt. Bronnen zelf raadplegen, manieren zoeken en bedenken om zelfstandig tot oplossingen te komen. Dit komt vooral tot uiting bij wereldoriëntatie.

Bij wiskunde leren we volume te berekenen, werken met schaduwen, kapitaal en intrest berekenen, moeilijkere percentages berekenen, … kortom de leerstof wordt een beetje uitgebreid en verder uitgediept.

Voor Nederlands streven we naar het automatiseren van de leesstrategieën. Leren we wat een colofon, recensie, … is. We verdiepen ons in het studerend lezen; sleutelwoorden, signaalwoorden, boomschema’s opstellen en instuderen.

Leren leren is zeer belangrijk: een agenda juist gebruiken, plannen van werk en leren studeren.

Voor sociale vaardigheden leren we omgaan met conflicten: bemiddelen bij ruzie wordt grondig ingeoefend.

De basis voor Frans wordt verder aangevuld en daarbij wordt de meeste aandacht op ‘spreken’ gelegd. Op het einde van het zesde moeten onze leerlingen zich in de Franse taal kunnen behelpen.

Op muzisch gebied werken we aan de verschillende domeinen: media (vb vlot met camera, pc, veilig internet, … werken), muziek (vb partituur maken en lezen, canonzingen,…), beeld (vb met alle mogelijke materialen werken), drama (vb improvisatie) en beweging (vb dans ontwerpen en uitvoeren) Hoofddoel is dat de kinderen hun fantasie en ervaringen kunnen toepassen om op alle domeinen te kunnen ontwerpen en experimenteren op een veilige en constructieve manier.

Gedurende het hele schooljaar werken we aan praktische eindproeven : een technische (vb een duikboot ontwerpen en bouwen), muzische (vb een film maken), spreekbeurt geven, gesprek in het Frans met een medeleerling en een volwassene voeren, zwem- en fietsproef. Midden juni vinden dan de schriftelijke eindproeven plaats (wereldoriëntatie, wiskunde, Frans, Nederlands)