Academie Deurne

muziek - woord - beeld

Het Kunstenbad

Het Kunstenbad - een cross-over project tussen muziek - beeldende kunsten, woord, dans een audiovisuele media voor 6-7-jarigen

Het kunstenbad in Deurne startte in september 2012 met een 16-tal kinderen tussen de 6 en 7 jaar. De lessen gaan wekelijks door op woensdag van 13u -15u. Organisatorisch hebben we ervoor gekozen om de lessen door twee vakleerkrachten te laten geven waarbij tijdens het eerste uur de nadruk wordt gelegd op beeldende kunsten en het tweede lesuur op muziek. Om de disciplines maximaal met elkaar te verweven kozen Kathy De Wit (leerkracht beeldende kunsten. Kathy wordt op dit moment vervangen door Lies Van Gasse) en Lore Vertommen (leerkracht muziek) voor een thematische aanpak. De lesjes lopen over meerdere weken en laten de kinderen toe te exploreren binnen het gekozen thema en binnen de verschillende disciplines.
Om alle disciplines aan bod te laten komen en niet enkel muziek en woord, nodigen we op regelmatige tijdstippen een gastdocent uit die een aantal lessen vanuit zijn eigen achtergrond geeft (woord, dans, audio-visuele media).

Meer informatie vindt u op de website van OVSG: http://www.dekunstpiloten.be/kunstenbad

Kunstenbad kinderen